:

Hur ärvs APC-resistens?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur ärvs APC-resistens?
 2. Hur behandlar man tromboflebit?
 3. Vad menas med primär hemostas?
 4. Vad är en Koagulationsutredning?
 5. Vad kan DVT leda till?
 6. Vilka är orsaker symtom och behandlingar för ventrombos?

Hur ärvs APC-resistens?

Ärftlig defekt som gör att blodets koagulationsförmåga ökar. Finns i heterozygot form: Individen har anlag för APC-resistens (APC-r) från ena föräldern och ”friskt” anlag från den andra (5–15 % av befolkningen). Homozygot form: Individen har anlag för APC-r från båda föräldrar.

Hur behandlar man tromboflebit?

» En lokaliserad tromboflebit nedanför knät bör behandlas med glukosaminoglykanpolysulfat kräm (Hirudoid) eller med gelberedningar av NSAID som masseras in 3–4 ggr per dag. Mot smärtan ordineras med fördel per oral NSAID. Liknande strategi kan användas mot en lokaliserad tromboflebit sekundär till perifer venkateter.

Vad menas med primär hemostas?

Primär hemostas I den primära (cellulära) hemostasen kommer proteiner från den skadade blodkärlsväggens innandöme, främst kollagen, i kontakt med blodplättarna (trombocyterna). De aktiverade trombocyterna binds till kollagen med glykoprotein-receptor och med von Willebrand-faktorn.

Vad är en Koagulationsutredning?

Koagulationsutredning görs för att fastställa om en patient med VTE har ärftlig och/eller förvärvad trombofili. I första hand patienter < 50 år, äldre endast om anmärkningsvärd hereditet eller svårbehandlad/ovanlig trombos i frånvaro av cancer.

Vad kan DVT leda till?

Det är vanligast att få blodproppar i benen. Blodproppar som bildas i benens eller bäckenets vener kan lossna (2) och följa med blodet och fastna i ena eller båda lungorna. När du får en blodpropp, så kallad trombos, levrar sig blodet och bildar en propp inuti ett blodkärl, men löses inte upp igen som den ska.

Vilka är orsaker symtom och behandlingar för ventrombos?

Symtom

 • Ena vaden eller benet svullnar och blir varmare. ...
 • Vaden kan vara öm och spänd om du klämmer på den.
 • Du kan få värk i benet, vaden eller i sällsynta fall i hålfoten, framför allt när du går och använder vadmuskeln.
 • Ytliga blodkärl på benet kan synas tydligare och kan även kännas ömma.
 • Benet kan kännas tungt.