:

Vad är en korrekt beskrivning av Strukturarbetslöshet?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en korrekt beskrivning av Strukturarbetslöshet?
  2. Vad är en Konjunkturarbetslöshet?
  3. Vad innebär Phillipskurvan?
  4. Vad är jobb och utvecklingsgarantin?
  5. Vilka är långtidsarbetslösa?
  6. Vilka olika typer av arbetslöshet finns det?
  7. Vad förskjuter Phillipskurvan?
  8. Vad påverkar Phillipskurvan?

Vad är en korrekt beskrivning av Strukturarbetslöshet?

Strukturell arbetslöshet är arbetslöshet som uppstått genom att strukturomvandlingen på arbetsmarknaden medfört att de arbetslösa inte har kvalifikationer för de lediga jobb som finns. Regeringens bedömning är att det finns en viss strukturell arbetslöshet men att den inte är omfattande.

Vad är en Konjunkturarbetslöshet?

Den tredje typen av arbetslöshet kallas för konjunkturarbetslöshet. Det är den arbetslöshet som uppstår vid lågkonjunktur och som sedan försvinner när konjunkturen vänder uppåt igen.

Vad innebär Phillipskurvan?

Phillips-kurvan förutspår ett negativt samband mellan arbetslöshet och inflation. Det innebär att när arbetslösheten sjunker så stiger inflationen och vice versa.

Vad är jobb och utvecklingsgarantin?

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin. Syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att erbjuda personer som varit arbetslösa under lång tid individuellt utformade insatser för att de så snabbt som möjligt skall få arbete.

Vilka är långtidsarbetslösa?

Med långtidsarbetslöshet menas i det här sammanhanget en sammanhängande arbetslöshet som varat i minst 12 månader. Andelen långtidsarbetslösa redovisas här i procent av arbetskraften. Med arbetskraften avses personer som är sysselsatta eller arbetslösa.

Vilka olika typer av arbetslöshet finns det?

När man studerar arbetslösheten brukar man skilja på friktionsarbetslöshet, strukturell arbetslöshet och konjunkturell arbetslöshet. Den första typen orsakas av att det finns friktioner på arbetsmarknaden.

Vad förskjuter Phillipskurvan?

Phillips-kurvan förutspår ett negativt samband mellan arbetslöshet och inflation. Det innebär att när arbetslösheten sjunker så stiger inflationen och vice versa.

Vad påverkar Phillipskurvan?

Phillipskurvan är en graf inom makroekonomin som visar sambandet mellan inflationen och arbetslösheten. I sin klassiska form visar Phillipskurvan på ett negativt samband mellan inflation och arbetslöshet; låg arbetslöshet åtföljs av hög inflation och omvänt. Konjunkturcykler motsvarar en förflyttning längs kurvan.