:

Kan man ta både Lergigan och Oxascand?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man ta både Lergigan och Oxascand?
  2. Hur fungerar Oxascand?
  3. Kan man ta två Oxascand?
  4. Hur lång tid tar det för Oxascand att verka?
  5. Kan man ta överdos på Lergigan?

Kan man ta både Lergigan och Oxascand?

Andra läkemedel och Oxascand Samtidig användning ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

Hur fungerar Oxascand?

Vad Oxascand är och vad det används för Dessa verkar genom att förstärka effekten av en dämpande substans (GABA) i hjärnan. Därigenom verkar Oxascand lugnande, ångestdämpande och muskelavslappnande. Oxascand används vid oro, ångest, rastlöshet samt sömnsvårigheter vid nervösa besvär.

Kan man ta två Oxascand?

Normaldosering: 15 mg 3-4 gånger dagligen, som vid behov kan ökas till 25 mg 3-4 gånger dagligen. Till äldre/känsliga patienter: 10 mg 2-3 gånger dagligen, vid behov en försiktig ökning till 15 mg 3-4 gånger dagligen.

Hur lång tid tar det för Oxascand att verka?

Verkningstid. Oxascand ger maximal effekt efter ca två timmar och går ganska snabbt ut ur kroppen. Vid sömnproblem rekommenderas att tabletten tas en timme innan sänggående.

Kan man ta överdos på Lergigan?

Symtombild vid överdosering En stor överdos av prometazin framkallar oftast inom en timme en viss medvetandesänkning samt antikolinerga symtom som vidgade pupiller, motorisk oro, agitation, hallucinationer och ibland ett fullskaligt delirium (Fakta 1).