:

Hur lång tid tar det att få aids?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång tid tar det att få aids?
  2. När kom bromsmediciner mot aids?
  3. Hur kom aids till världen?
  4. Hur behandlar man aids?
  5. När får man aids?
  6. Hur fungerar bromsmediciner?
  7. Vilket land kommer aids ifrån?
  8. Kan man bota aids?
  9. Kan aids gå över?
  10. Hur märker man om man har fått aids?

Hur lång tid tar det att få aids?

Det är olika hur lång tid det tar för en person som lever med en obehandlad hiv att utveckla aids. Generellt tar det mellan tio och femton år från det att en person blivit smittad av hiv tills det att den får en aidsdiagnos.

När kom bromsmediciner mot aids?

Aids

Undertyp avHIV-infektion, förvärvad immunbrist, sexuellt överförbar infektion
Startdatum1959
Antal döda
OrsakHIV
Orsakardöd av AIDS-relaterade komplikationer

Hur kom aids till världen?

De tror att HIV initialt överfördes från schimpanser till människa och att spridningen mellan människor tog fart i urbana områden i bla Kongo och Ekvatorialguinea i början av 1900-talet i takt med att städerna bredde ut sig i dessa länder. Kring år 1960 var viruset redan spritt i relativt stor omfattning.

Hur behandlar man aids?

Sedan 1996 används en effektiv kombinationsbehandling med olika antivirala mediciner (ART) mot hiv. Behandlingen minskar virusmängden till oftast icke mätbara nivåer i blodplasma (vilket för närvarande innebär lägre än 50 eller 20 viruskopior/ml blod beroende på testmetod).

När får man aids?

Hiv är ett virus som kan överföras mellan människor. Du får en hivinfektion om du blir smittad av viruset. Aids kallas de sjukdomar som du kan när immunförsvaret är försvagat av en hivinfektion. Du kan studera, arbeta, ha sex, ha en partner och skaffa barn även om du har hiv.

Hur fungerar bromsmediciner?

Antivirala medel är mediciner som vid en virusinfektion bromsar eller i gynnsamma fall hejdar virusets replikation. De förstnämnda kallas ofta bromsmediciner. De botar alltså inte virussjukdomar, utan bromsar deras utveckling. De används för att sakta in förloppet hos obotliga sjukdomar som till exempel HIV.

Vilket land kommer aids ifrån?

En dominerande teori bygger på att hiv från början kommer från Västafrika, där virusöverföringen skett från apa till människa någon gång i början av 1900-talet. Afrika har därför en lång historia med viruset och den påföljande sjukdomen aids. Hiv har påvisats i gamla, sparade blodprover från 1959.

Kan man bota aids?

Aids är ett sjukdomstillstånd som inträffar när immunförsvaret är så försvagat av en hivinfektion att du kan få andra sjukdomar. Du kan leva som tidigare och plugga, jobba, ha sex, ha en partner och skaffa barn även om du lever med hiv. Den stora skillnaden är att du måste ta mediciner regelbundet resten av livet.

Kan aids gå över?

Det finns idag inget botemedel mot hivinfektion. Däremot finns det effektiva läkemedel som minskar antalet hiv-virus i kroppen till omätbara nivåer. De kallas ibland för bromsmediciner. Bromsmedicinerna förhindrar att du blir sjuk och får aids.

Hur märker man om man har fått aids?

Några veckor efter smittillfället får den som smittats av hiv en primärinfektion som för en del personer kan ge symtom. Symtomen är oftast lindriga och snabbt övergående med en period av feber, ont i halsen, svullna lymfkörtlar och ibland även utslag. Andra märker ingenting.