:

Hur ofta byta DuoDERM?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur ofta byta DuoDERM?
  2. Hur använder man Aquacel?
  3. Hur behandla sår som inte läker?
  4. När används DuoDERM?
  5. Varför kommer det vätska från sår?
  6. Hur håller man ett sår fuktigt?

Hur ofta byta DuoDERM?

DuoDERM-plattan har en diskret färg. Kan användas vid bad och dusch. De flesta plattorna kan klippas till lämplig storlek och form. Byten sker vid behov – minst en gång/vecka.

Hur använder man Aquacel?

AQUACEL appliceras med en marginal på 1 – 2 cm utöver sårkanterna. Vid kraftig sekretion kan flera lager AQUACEL appliceras. AQUACEL används torr vid vätskande sår, men kan förfuktas med fysiologisk NaCl vid torra sår. Vid illaluktande sår kan CarboFlex® förband användas som täckförband.

Hur behandla sår som inte läker?

Du kan ta hand om såret själv om det är mycket litet. Men om ett större område är skadat måste ibland söndertrasad hud tas bort så att såret kan läka på ett bra sätt. I sådana fall ska du kontakta en vårdcentral. Om såret inte slutat blöda inom en halvtimme ska du kontakta vården.

När används DuoDERM?

DuoDERM Extra Thin används för torra till mindre vätskande, t ex trycksår (stadie I-II), bensår, diabetessår, kirurgiska sår, del- hudsbrännskador, tagställen, skrubbsår, skavsår och ocklusi- onsbehandling vid dermatoser t ex eksem och psoriasis. Upp till sju dagar eller så byts förbandet när det är mättat.

Varför kommer det vätska från sår?

Vätskande sår och komponenterna i sårsekret Den läcker ut från blodets kapillärer och innehåller proteiner, näringsämnen och tillväxtfaktorer som cellerna behöver för att leva och läka såret. Även vita blodkroppar simmar i lymfan för att rengöra såret från insidan.

Hur håller man ett sår fuktigt?

Hydrogeler håller såret fuktigt, är ofta smärtlindrande och har också en upprensande förmåga på fibrinbeläggningar och nekroser. Ta inte för mycket gel så att den sprids till omkringliggande hud och därmed luckrar upp den.