:

Hur smittar cytomegalovirus?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur smittar cytomegalovirus?
  2. Vilka virus kan lägga sig latent?
  3. Kan man få CMV virus flera gånger?
  4. Har alla herpesvirus i kroppen?
  5. Vad menas med Rundodling?

Hur smittar cytomegalovirus?

Smittspridning sker i regel genom nära slemhinnekontakt, eftersom virus utsöndras via urin, saliv, bröstmjölk, slidsekret och sädesvätska. CMV-smitta är också ett vanligt problem vid blodtransfusioner och transplantationer.

Vilka virus kan lägga sig latent?

CMV smittar framför allt via kontaktsmitta, oftast krävs nära och tät kontakt då viruset har svårt att överleva utanför kroppen [1]. CMV kan även överföras via transfusioner eller vid transplantation. Virus kan utsöndras under lång tid (veckor - månader) för att sedan lägga sig latent i kroppen.

Kan man få CMV virus flera gånger?

Har alla herpesvirus i kroppen?

Vad menas med Rundodling?