:

Vad gäller vid utlandsarbete?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad gäller vid utlandsarbete?
  2. Varför internprissättning?
  3. Vad är värdebaserad prissättning?
  4. Vad är Armlängdsprincipen?
  5. Vad är S1 intyg?

Vad gäller vid utlandsarbete?

När du arbetar inom EU/EES eller i Schweiz omfattas du normalt av det landets socialförsäkringssystem. Det betyder att du betalar till och omfattas av det landets socialförsäkringar, även arbetslöshetsförsäkringen, så länge du arbetar i landet.

Varför internprissättning?

Varför är internprissättning viktigt? – Prissättningen påverkar hur mycket skatt som betalas i ett land. Felaktig prissättning kan medföra att länder tappar viktiga skatteintäkter. Och därför håller Skatteverket noggrann koll på just sådana transaktioner.

Vad är värdebaserad prissättning?

Kostnadsbaserad prissättning grundar sig på kostnaden av att tillverka en produkt eller av att leverera en tjänst. På basen av kostnaden försöker du sedan uppnå en viss täckningsgrad (vinstmarginal) med försäljningspriset.

Vad är Armlängdsprincipen?

Armlängdsprincipen är en internationellt vedertagen princip som innebär att de avtalsvillkor som avtalas mellan närstående bolag ska motsvara de avtalsvillkor som avtalats mellan oberoende bolag.

Vad är S1 intyg?

Intyg om din rätt till sjukvård om du inte bor i landet där du är försäkrad. För dig som är utstationerad, gränsarbetare, pensionär eller statligt anställd och dina anhöriga. Kontakta din försäkringskassa för att ta reda på vem som utfärdar S1-intyget. Lämna intyget till en försäkringskassa i landet där du bor.