:

Vad händer efter en adhd utredning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer efter en adhd utredning?
  2. Vad händer efter en diagnos?
  3. Vad händer om man får en adhd diagnos?
  4. Hur lång tid tar en Basutredning?
  5. Vad är kriterierna för adhd?

Vad händer efter en adhd utredning?

Resultaten väger vi sedan in i utredningen för att se om dina svårigheter stämmer överens med svårigheter som personer med adhd brukar ha. Du kommer även att få göra en läkarundersökning. Om utredningen pekar på att du har adhd kommer vi att förklara vad det innebär och berätta om stöd och hjälp som finns.

Vad händer efter en diagnos?

Utredningen syftar till att bedöma om personen har funktionsnedsättningar i vardagen och hur dessa kan förklaras. En diagnos kan skapa förståelse hos personen själv, närstående och andra i omgivningen. Underlaget som tas fram under utredningen kan också användas för planering av stöd- och behandlingsinsatser.

Vad händer om man får en adhd diagnos?

Överaktivitet och impulsivitet Som vuxen kan överaktiviteten innebära att man har svårt att sitta stilla längre stunder, känner sig rastlös och lätt blir uttråkad. Om man har adhd kan det vara svårt att hålla inne med sina reaktioner. Det blir lätt att man pratar för mycket och avbryter andra.

Hur lång tid tar en Basutredning?

Som ny patient inom vuxenpsykiatrin får du alltid göra en basutredning. Även du som redan är patient hos oss kan få göra basutredning om du behöver det. Att göra en basutredning tar oftast mellan ett och tre besök.

Vad är kriterierna för adhd?

Har ofta svårt att vänta på sin tur (t ex när man står i kö). i. Avbryter eller inkräktar ofta på andra (t ex kastar sig in i andras samtal, lekar eller aktiviteter; använder andras saker utan att be om lov eller få tillåtelse; för ungdomar och vuxna: t ex inkräktar i eller tar över andras aktiviteter).