:

Vad är Åskregn?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Åskregn?
  2. Hur mycket är 4 mm regn?
  3. Vad menas med mm regn?
  4. När vädret ändras?
  5. Hur kommer åska till?
  6. Varför blåser vindar?
  7. Varför blåser det förklara för barn?

Vad är Åskregn?

Åskregn/Åskskurar: Regn eller skurar i samband med åska inom hörhåll.

Hur mycket är 4 mm regn?

Måttligt regn ger 0,1-0,7 mm per 10 minuter eller 0,5-4 mm på en timme. Starkt regn ger mer än 0,7 mm per 10 minuter eller mer än 4 mm på en timme. Lätta regnskurar ger mindre än 0,4 mm per 10 minuter eller högst 2 mm på en timme.

Vad menas med mm regn?

I Sverige anges nederbördsmängden vanligen i millimeter. Om det exempelvis regnar 1 mm innebär det att regnvattnet bildar ett 1 mm tjockt skikt på en horisontell yta om inget vatten avdunstar eller rinner undan. 1 mm regn motsvarar 1 liter per kvadratmeter.

När vädret ändras?

Därefter räknar man ut hur vädret förändras med tiden utifrån de variationer som väntas ske i bland annat temperatur, lufttryck och luftfuktighet på flera olika höjder i atmosfären. Om dessa väderobservationer är lite fel skapar det ett potentiellt fel i väderprognosens starttillstånd.

Hur kommer åska till?

När spänningsskillnaden mellan marken och molnet eller mellan molnets olika delar blir tillräckligt stor sker ett överslag och det bildas en gnista, blixten. Blixten är den synliga delen vid elektriska urladdningar i samband med åskväder. Den består av luft som är så kraftigt upphettad att den blir självlysande.

Varför blåser vindar?

Vind uppstår oftast av tryckskillnader i atmosfären. Genom inverkan från jordens rotation, corioliseffekten, blir vinden efterhand nästan vinkelrätt mot den riktning åt vilket trycket faller mest. På norra halvklotet blåser det därför moturs (motsols) runt ett lågtryck. Vinden mäts i både hastighet och riktning.

Varför blåser det förklara för barn?

Att vindar uppstår beror ytterst på solstrålarnas värme. Även på tio kilometers höjd blåser det vindar, ofta med dubbel orkanstyrka. Vindar är luft som rör sig från ställen med högt tryck mot ställen med lågt tryck. Ju större skillnad det är i lufttrycket, desto kraftigare blir vinden.