:

Hur korta arbetspass får man ha kommunal?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur korta arbetspass får man ha kommunal?
  2. Har man rätt att byta om på arbetstid?
  3. Vad är det kortaste arbetspasset?
  4. Hur långa arbetspass får man ha kommunal?
  5. Vad gör man om man inte kan ta sig till jobbet?

Hur korta arbetspass får man ha kommunal?

SVAR: Det finns inget i arbetstidslagen som reglerar hur kort ett arbetspass får vara, men det kan däremot ha reglerats i kollektivavtal. Att arbeta 22 minuter plus 18 minuter på en ledig dag verkar dock inte rimligt.

Har man rätt att byta om på arbetstid?

Svar:Ja, oavsett vad du arbetar med så ska du normalt vara ombytt och klar att börja arbeta när din arbetstid börjar. Likaså ska du byta om efter din arbetstid. Så svaret är att detta kan arbetsgivaren kräva, om ni inte kommit överens om något annat.

Vad är det kortaste arbetspasset?

Fråga:Vad är kortaste arbetspasset man kan få som tillsvidareanställd? Får chefen lägga mig på tretimmarspass? Svar:För anställda på enstaka dagar finns en nedre gräns på tre timmar. Den saknas vid tillsvidareanställning, där du i stället har en genomsnittlig arbetstid per vecka.

Hur långa arbetspass får man ha kommunal?

Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får vara högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Semester och sjukfrånvaro räknas som fullgjord arbetstid.

Vad gör man om man inte kan ta sig till jobbet?

Om omständigheterna är sådana att det är svårt eller omöjligt för arbetstagaren att ta sig till jobbetkan arbetsgivaren naturligtvis välja att bevilja ledighet, semester eller kompensationsledighet. Men huvudregeln är att all ledighet ska vara planerad.