:

Är det farligt med urinvägsinfektion när man är gravid?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Är det farligt med urinvägsinfektion när man är gravid?
  2. Hur vet man att man har urinvägsinfektion när man är gravid?
  3. Kan urinvägsinfektion leda till missfall?
  4. Är det farligt att äta antibiotika när man är gravid?
  5. Kan man få missfall av urinvägsinfektion?
  6. Hur tidigt kan man känna att man är gravid?

Är det farligt med urinvägsinfektion när man är gravid?

Behandling när du är gravid Du som är gravid och har urinvägsinfektion har en större risk att få njurbäckeninflammation. Därför måste du få behandling med antibiotika, även om du inte har feber. Du får information från läkaren om vilket antibiotika du ska ta.

Hur vet man att man har urinvägsinfektion när man är gravid?

Även frusenhet samt smärtor i nedre delen av buken är vanliga symptom, liksom lite blod i urinen. Gravida kvinnor kan få sammandragningar och/eller buksmärta, medan miktionssveda är mindre vanligt. Täta trängningar är vanligt hos gravida även utan urinvägsinfektion och är därför inget tydligt symptom.

Kan urinvägsinfektion leda till missfall?

Moderns infektionssjukdom kan I visa fall orsaka missfall. Sådana infektionssjukdomar är bl. a. urinvägsinfektion, toxoplasmos, listerios och chlamydia, En vanlig förkylning orsakar inte missfall.

Är det farligt att äta antibiotika när man är gravid?

För behandling av lindriga infektioner fungerar normaldosering. Det gäller antibiotika som utsöndras via njurarna, det vill säga inte klindamycin eller erytromycin. Penicilliner, cefalosporiner och klindamycin tycks sakna fosterskadande effekt och kan ges till den gravida kvinnan under hela graviditeten.

Kan man få missfall av urinvägsinfektion?

Moderns infektionssjukdom kan I visa fall orsaka missfall. Sådana infektionssjukdomar är bl. a. urinvägsinfektion, toxoplasmos, listerios och chlamydia, En vanlig förkylning orsakar inte missfall.

Hur tidigt kan man känna att man är gravid?

Det mest klassiska graviditetssymptomet är väl illamåendet. Många mår inte illa alls, medan andra dras med sitt illamående nästan hela graviditeten igenom. Vanligast är att man börjar må illa i vecka 6 av graviditeten och illamåendet kan komma när som helst under dygnet.