:

Vad kan hända om produkten kommer i kontakt med huden flera gånger?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan hända om produkten kommer i kontakt med huden flera gånger?
 2. Vad händer om huden skadas?
 3. Vad gör du om du fått frätande vätska på händerna?
 4. Vad betyder Faropiktogrammen?
 5. Vad betyder symbolen oxiderande?
 6. Vad finns det för hudbesvär?
 7. Vad ska du göra om du av misstag får i dig ett frätande ämne?
 8. Vilka produkter är oxiderande?
 9. Vad är en sekundär etikett?

Vad kan hända om produkten kommer i kontakt med huden flera gånger?

Huden utsätts för ett brett spektrum av miljöförhållanden, där vissa kan bryta ner försvarsmekanismerna och därmed orsaka hudirritation eller dermatit. De flesta använder hudvårdsprodukter dagligen och några kanske varje timme. Därför kan produkterna snabbt bli syndarna om huden blir irriterad.

Vad händer om huden skadas?

De mest utsatta delarna av din kropp är händerna – skydda dem! Om din hud utsätts ofta för skadliga kemikalier ökar risken för skada. Många små hudskadande händelser leder till slut till en påtaglig skada. Först blir huden torr, sedan röd och irriterad, sedan kan det uppstå eksem.

Vad gör du om du fått frätande vätska på händerna?

Om du jobbar med frätande ämnen är det särskilt viktigt att sköljningen med vatten påbörjas omedelbart och pågår under lång tid.

Vad betyder Faropiktogrammen?

Alla farliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med farosymbol (faropiktogram) samt risk- och skydds- information på svenska. Märkningen informerar om skador som kan uppstå vid användning.

Vad betyder symbolen oxiderande?

Farosymbolen "Oxiderande" betyder att produkten kan förvärra en brand. Oxiderande produkter kan göra att en brand sprider sig snabbare och att den blir kraftigare. Exempel på oxiderande produkter är vissa blekmedel och produkter som man använder i swimmingpooler.

Vad finns det för hudbesvär?

Olika typer av eksem

 • Atopisk dermatit. Atopisk dermatit kallas även böjveckseksem. ...
 • Allergiskt kontakteksem. Allergiskt kontakteksem kan uppkomma om huden har varit i kontakt med något du är allergisk mot. ...
 • Icke-allergiskt kontakteksem. ...
 • Mjälleksem. ...
 • Myntformat eksem. ...
 • Underbenseksem.

Vad ska du göra om du av misstag får i dig ett frätande ämne?

Om det inte finns några vuxna i närheten ska du ringa nödnumret 112 och fråga efter giftinformation. 112 finns oftast som snabbvalsnummer på smarttelefoner men om det inte gör det bör du lägga till numret i dina kontakter.

Vilka produkter är oxiderande?

Exempel på kraftigt oxiderande ämnen är persulfat, kaliumpermanganat, hypokloritoch väteperoxid (som bland annat återfinns i blekmedel och desinfektionsmedel), perättiksyra mfl. Om oxiderande ämnen kommer i kontakt med brandfarliga ämnen, kan de ge upphov till en kraftig exoterm reaktion (explosiv brandrisk).

Vad är en sekundär etikett?

sekundärfara (en eller flera). Etiketterna visar symboler och nummer för ämnets klasstillhörighet (se Figur B5-1) enligt IMDG-koden. Etiketter för radioaktiva och klyvbara ämnen (Klass 7) skall även vara försedda med förklarande text vilket är frivilligt för övriga klasser.