:

Har Kina skrivit på de mänskliga rättigheterna?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Har Kina skrivit på de mänskliga rättigheterna?
  2. Hur tar man sig till Kina?
  3. Vad är det som händer i Kina?
  4. Vilka mänskliga rättigheter bryter Kina mot?
  5. Hur långt är det från från Sverige till Kina fågelvägen?

Har Kina skrivit på de mänskliga rättigheterna?

Kina är en enpartistat och respekten för de mänskliga rättigheterna brister. Avsaknaden av rättssäkerhet, bruket av dödsstraff och att Kina ännu inte har ratificerat konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter är exempel på frågor som såväl Sverige som EU regelbundet tar upp med kinesiska företrädare.

Hur tar man sig till Kina?

Sedan november 2020 kräver kinesiska myndigheter att resande från Sverige till Kina skall genomföra diverse Covid-19-test m.m. innan avresa. För mer information hänvisas till kinesiska ambassadens hemsida. Vid inresa till Kina gäller tre veckors centraliserad karantän på anvisat karantänshotell.

Vad är det som händer i Kina?

Minst 15 döda efter skyfall i Kina Minst 15 personer har mist livet i jordskred orsakade av kraftiga skyfall i södra Kina.

Vilka mänskliga rättigheter bryter Kina mot?

Från regeringens sida ser vi mycket allvarligt på bristerna i respekten av mänskliga rättigheter i Kina. Det gäller framför allt den bristande respekten för politiska och medborgerliga rättigheter, bristen på rättssäkerhet och det utbredda bruket av dödsstraff.

Hur långt är det från från Sverige till Kina fågelvägen?

Avstånd från Sverige till Kina Det kortaste avståndet (fågelvägen) mellan Sverige och Kina är 6.624,24 km.