:

Måste kor ha vindskydd?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Måste kor ha vindskydd?
  2. Hur stor hage behöver en ko?
  3. Måste man ha bygglov för lösdrift?
  4. Hur länge får hästar gå ute utan ligghall?
  5. Får kor vara ensamma?
  6. Kan ko vara i?
  7. Hur många hektar kräver en ko?

Måste kor ha vindskydd?

I Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m. m står det att ”Utegångsdjur [nötkreatur] ska under den kalla årstiden när betestillväxt inte sker ha tillgång till en ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vint samt en torr och ren liggplats”.

Hur stor hage behöver en ko?

För lösdrift tror jag att 10 m2 per ko är lagkrav. Detta för mjölkko och eftersom fjäll är små är kommer det nog inte att kännas särskilt trångt. För djupströbädd är det halm som gäller. Ska de vara uppbundna eller ha liggbås kan man även ha såg/kutterspån.

Måste man ha bygglov för lösdrift?

Svar. För ekonomibyggnader på lantbruksfastigheter behövs inget bygglov för denna typ av byggnad. Dock måste byggnaden ändå klara hållfasthetskrav, brandkrav etc enligt BBR (boverkets byggregler). Dessutom måste byggnader avsedda för djur anmälas till och godkännas av Länsstyrelsen.

Hur länge får hästar gå ute utan ligghall?

Utevistelse på vintern och ligghallar Under den kalla årstiden (den tid då betestillväxt inte sker) får hästar hållas ute upp till 16 timmar per dygn utan tillgång till ligg- hall. Om du vill hålla din häst ute mer än 16 timmar per dygn måste hästen vara lämpad för det.

Får kor vara ensamma?

Länsstyrelsen, som första gången i februari i år påpekade att kon behöver sällskap, skriver i beslutet att "kor är sociala och den aktuella kon är van att ha sällskap".

Kan ko vara i?

När ett nytt stall byggs så byggs det för lösdrift, men i äldre stallbyggnader står korna oftast bundna vid sin egen plats. Där har hon lätt att komma åt både vatten och mat. Även här finns en matta eller madrass att stå och ligga på, och halm eller sågspån. På sommaren går alla mjölkkor i Sverige ute på bete.

Hur många hektar kräver en ko?

Mycket areal underlättar Om det finns 0,6 – 0,7 hektar per ko är det inga större svårigheter att tillgodose beteskra- ven för ekologisk produktion. Ofta används några stora fållor med fasta staket. I början av betesperioden används cirka 0,2 hektar per ko och i slutet går djuren på betydligt större ytor.