:

När får man tillbaka pengar för Bostadsuppskov?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När får man tillbaka pengar för Bostadsuppskov?
  2. Vad är Bostadsuppskov?
  3. När ska uppskov återbetalas?
  4. Hur länge kan man begära uppskov?
  5. Vad är skatten på uppskov?

När får man tillbaka pengar för Bostadsuppskov?

Du som har betalat skatt på hela eller delar av uppskovet (frivillig återföring) Om du har sålt din bostad åren och redan har betalat skatt på hela eller delar av ditt uppskov, kan du ansöka om att få tillbaka hela det uppskov som du beviljades när du sålde din bostad.

Vad är Bostadsuppskov?

Den som sålt en bostad kan under vissa förutsättningar få uppskov med beskattning av vinsten, ett så kallat bostadsuppskov. Den som har ett bostadsuppskov påförs en årlig schablonintäkt om 1,67 % av den uppskjutna vinsten. Denna schablonintäkt beskattas med 30 %.

När ska uppskov återbetalas?

Med ersättningsbostad menas den bostad du köpte när du sålde din tidigare bostad och fick uppskov. När du säljer din ersättningsbostad, eller om den överlåts till en ny ägare genom gåva, ska uppskovet återföras.

Hur länge kan man begära uppskov?

Du kan ompröva deklarationen upp till sex år tillbaka i tiden. På så sätt kan du tillbaka den vinstskatt du tidigare betalat in och istället, om du uppfyller kraven, få uppskov på skatten. Under 2021 kan du begära tillbaka vinstskatten om du sålde bostaden under 2015 eller senare.

Vad är skatten på uppskov?

Schablonintäkten är 1,67 procent av det uppskovsbelopp som du har vid ingången av det inkomstår som du deklarerar för. Skatten på schablonintäkten är 30 procent. Det innebär att skatten att betala blir cirka 0,5 procent av själva uppskovsbeloppet (1,67 procent x 30 procent = cirka 0,5 procent).