:

När får man nytt Tandvårdsbidrag?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När får man nytt Tandvårdsbidrag?
  2. Kan inte betala tandläkaren?
  3. Kan man bli nekad akut tandvård?
  4. Vad händer om man inte går till tandläkaren?
  5. Varför finns Tandvårdslagen?
  6. Kan man åka till akuten med tandvärk?
  7. Vad är särskilt tandvårdsstöd?

När får man nytt Tandvårdsbidrag?

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan: Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år. Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.

Kan inte betala tandläkaren?

Ibland kan du behöva gå till en tandläkare fast du inte har råd att betala. Det kan finnas olika lösningar som ändå gör att du kan få den tandvård du behöver. Ibland kan det finnas behandlingar som är billigare än den som tandläkaren först föreslog. Du kan också få en avbetalningsplan eller ansöka om ett lån.

Kan man bli nekad akut tandvård?

Inom den vanliga sjukvården är det ingen som nekas vård, oavsett att man skulle ha flera obetalda patientavgifter. Men hos Folktandvården är reglerna tuffare.

Vad händer om man inte går till tandläkaren?

Uteblivande vuxna över 20 år Uteblir du eller avbokar din tid senare än 24 timmar innan tar vi ut en avgift om du är vuxen och har fyllt 20 år. Avgifter för uteblivet besök eller sent återbud för dig mellan 20 och 23 år: Specialisttandläkare: 300 kronor. Allmäntandläkare och tandhygienist: 300 kronor.

Varför finns Tandvårdslagen?

En sammanfattning av lagen Med tandvård avses åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan. Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen, och tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god tandvård.

Kan man åka till akuten med tandvärk?

Om du får ont i tänderna eller plågas av tandvärk ska du inte vänta och se om det blir bättre. Om du lider av jobbig tandvärk eller olyckligtvis skadar en tand ska du alltid boka en tid för akut tandvård. Är olyckan framme och du slår ut en tand ska du direkt söka akut tandvård.

Vad är särskilt tandvårdsstöd?

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för patienter som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa. Bidraget är 600 kronor per halvår. Det kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengöring.