:

Vad bestämmer luftflödets storlek i en byggnad?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad bestämmer luftflödets storlek i en byggnad?
 2. Vad är fördelarna respektive nackdelarna med ett mekaniskt frånluftssystem?
 3. Hur dimensionera ventilation?
 4. Varför är det viktigt med bra ventilation?
 5. Vad är risken med att ha övertryck inomhus?
 6. Hur läser man en Ventilationsritning?
 7. Hur dimensionerar man ventilation?
 8. Vad är fördelarna respektive nackdelarna med det vattenburna värmesystemet?
 9. Vilket FTX-system ska man välja?
 10. Är FTX ventilation bra?
 11. Hur mycket tilluft behöver man?

Vad bestämmer luftflödets storlek i en byggnad?

För att bestämma lämpliga luftflöden behöver man utgå från den specifika lokalens föroreningsalstring, utformning och enligt vilka principer ventilationen byggts. Om det finns hygieniska gränsvärden för luftföroreningarna i lokalen påverkar dessa också luftflödesbehovet.

Vad är fördelarna respektive nackdelarna med ett mekaniskt frånluftssystem?

Mekanisk frånluft har många fördelar och det är ett vanligt system i Sverige: Kräver inte så mycket utrymme. Bättre kontrollerat luftflöde, än vid självdragsventilation. Bra luftflöde även under sommaren.

Hur dimensionera ventilation?

Beräkna ditt luftflöde Dimensionering av det erforderliga luftflödet för ventilationen i bostäder bestäms enligt följande: Friskluftsflöde på lägst 0,35 l/s per m2 m2 ellerluftomsättning på minst 0,5 gånger per timme.

Varför är det viktigt med bra ventilation?

Luften i en bostad behöver bytas ut hela tiden. Ventilationssystemet ska föra in en tillräcklig mängd uteluft, och föra bort föroreningar och hälsofarliga ämnen. Ventilationen ska också medverka till att föroreningar inte sprids från mindre rena rum till rena rum, exempelvis från kök och WC till sovrum och vardagsrum.

Vad är risken med att ha övertryck inomhus?

Med övertryck finns risk att man får varm fuktig luft ut i husets stomme. Vid kall väderlek kan då luften fälla ut kondens på kalla byggnadsdelar längre ut i vägg- och takkonstruktion. Vid ett system med enbart styrd frånluft får man automatiskt ett undertryck i huset.

Hur läser man en Ventilationsritning?

Ritningen ska visa hur rördragningen kommer att se ut och hur tilluft respektive frånluft kommer att anordnas. Det går bra att utgå från planritningen och på den rita in hur ventilationen ska dras. Ritningen är vanligtvis i skala 1:100.

Hur dimensionerar man ventilation?

Beräkna ditt luftflöde Dimensionering av det erforderliga luftflödet för ventilationen i bostäder bestäms enligt följande: Friskluftsflöde på lägst 0,35 l/s per m2 m2 ellerluftomsättning på minst 0,5 gånger per timme.

Vad är fördelarna respektive nackdelarna med det vattenburna värmesystemet?

Ett vattenburet värmesystem är ofta mer energieffektivt och ger en bättre inomhuskomfort än direktverkande el och luftburna värmesystem. Det finns olika typer av ventilationssystem för byggnader och bostäder.

Vilket FTX-system ska man välja?

Välj rätt storlek på aggregatet Man ska aldrig välja ett aggregat som måste gå på högsta varvtal för att få ut rätt luftflöde. Välj istället en storlek större, då kan fläktarna köras på lägre hastighet vilket ger en högre verkningsgrad samt lägre ljudnivå.

Är FTX ventilation bra?

Man får därigenom en mycket bra luftväxling och hög komfort då risken för kallras är minimal. Verkningsgraden på värmeåtervinningen uppgår till ca 85 % och ger en bra driftsekonomi. FTX-ventilation kräver separata kanaler, men få rörliga delar ger låga service- och underhållskostnader vilket ger dig pengarna tillbaka.

Hur mycket tilluft behöver man?

I Boverkets byggregler om ventilation kan man läsa att uteluftsflödet ska vara lägst 0,35 l/s per m² golvarea och det tas även upp olika exempel på att t. ex. bostäders sovrum bör ha ett minsta tilluftsflöde på 4 l/s per sekund och sovplats.