:

För vilka grupper rekommenderas Pneumokockvaccination?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. För vilka grupper rekommenderas Pneumokockvaccination?
  2. Vad ingår i vaccinationsprogrammet för barn?
  3. Vad ingår i 3 månaders vaccin?
  4. Vilka vaccin ska fyllas på?
  5. När påbörjades vaccinering i Sverige?

För vilka grupper rekommenderas Pneumokockvaccination?

Rekommenderad vaccination till riskgrupper Vaccination mot pneumokocker rekommenderas till vuxna och barn två år och äldre, om de har sjukdomar och tillstånd som ger en ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Dessutom rekommenderas vaccination till alla personer som är 65 år och äldre.

Vad ingår i vaccinationsprogrammet för barn?

Inom barnhälsovård och elevhälsa erbjuds barn och ungdomar vaccinationer som ger skydd mot elva sjukdomar: rotavirusinfektion, difteri, stelkramp, kikhosta, polio, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, allvarlig sjukdom orsakad av pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund och humant papillomvirus (HPV ...

Vad ingår i 3 månaders vaccin?

Vaccinationsschema

Barnhälsovården
3 mån12 mån
RotavirusDos 2
DifteriDos 1Dos 3
StelkrampDos 1Dos 3
BE

Vilka vaccin ska fyllas på?

På senare år har man även beslutat att vaccinera mot hepatit b, rotavirus och hpv. Programmet ger ett fullgott skydd mot mässling, påssjuka, röda hund och hepatit b, men skyddet mot difteri, stelkramp och kikhosta måste fyllas på med jämna mellanrum.

När påbörjades vaccinering i Sverige?

I och med att EU-kommissionen har godkänt Pfizer/BioNTechs vaccin kan vaccinet kan börja transporteras till Sverige, och den 27 december kan vaccineringen inledas på äldreboenden.