:

Hur länge kan man häva ett köp?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge kan man häva ett köp?
  2. Kan du som kund vara säker på att få kvalitet om säljaren garanterar det?
  3. Kan man friskriva sig från konsumentköplagen?
  4. Vad kan en konsument ha rätt att kräva om det är ett fel på varan?
  5. Vem har risken för varan?
  6. Kan konsumentköplagen förhandlas bort?

Hur länge kan man häva ett köp?

Enligt konsumentköplagen har du rätt att reklamera en felaktig vara i upp till tre år efter köp. Reklamera så snart som du upptäcker felet och senast inom två månader. Vänd dig till butiken eller där du köpt varan. Det ska gälla ett så kallat ursprungligt fel och inte något som du själv har orsakat.

Kan du som kund vara säker på att få kvalitet om säljaren garanterar det?

Garantins förhållande till lagstadgat ansvar för fel. Det är frivilligt att ge en garanti. Köparen kan inte kräva det. Om det inte finns någon garanti, ansvarar säljaren för fel i varan enligt lagens bestämmelser om ansvar för fel.

Kan man friskriva sig från konsumentköplagen?

När en person köper en vara av en annan privatperson är det i första hand avtalet mellan köparen och säljaren som avgör när det är fel på en vara. Eftersom köplagen inte är tvingande kan en säljare friskriva sig från eventuella fel på varan. Det är vanligt om det är en begagnad vara.

Vad kan en konsument ha rätt att kräva om det är ett fel på varan?

Skadestånd för utgifter och förluster Om konsumenten har fått utgifter på grund av felet på varan, kan konsumenten ha rätt till ersättning - så kallat skadestånd. Rätten till skadestånd har konsumenten både om felet blivit reparerat eller om köpet har hävts.

Vem har risken för varan?

8 § Om köparen bär risken för varan är han skyldig att betala varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren. Risken för varan går över på köparen när varan avlämnas.

Kan konsumentköplagen förhandlas bort?

Konsumentköplagen är en sådan lag där vissa specificerade element i ett avtal inte kan förhandlas bort av parterna, oavsett om de kommer överens om detta.