:

Hur snabbt får en EPA köra 2022?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur snabbt får en EPA köra 2022?
 2. Vad krävs för att en EPA ska gå igenom besiktningen?
 3. Får en EPA gå i 33?
 4. Får man köra EPA på 100 väg?
 5. Hur snabbt får en EPA gå 2021?
 6. Varför får man bara köra 30 med EPA?
 7. Får jag köra min A-traktor till besiktningen?
 8. Hur ofta besiktar man en EPA?
 9. Hur många personer får man åka i en A-traktor?
 10. Får EPA köra på 2 plus 1 väg?
 11. Får man köra EPA på E4?
 12. Kan en 16 åring äga en A-traktor?
 13. Får man sitta fler än två i en EPA?
 14. Vilka regler gäller för besiktning av EPA och A traktorer?

Hur snabbt får en EPA köra 2022?

A-traktorns konstruktiva hastighet är högst 30 km/h. Det betyder att den inte får vara konstruerad för att köra fortare än så på horisontell väg. EPA-traktorn skulle vara konstruerad med ett visst utväxlingsförhållande (10:1). En EPA får dessutom inte köras fortare än 30 km/h.

Vad krävs för att en EPA ska gå igenom besiktningen?

Under fordonet kontrollerar vi att karosseri och stomme inte har rostskador eller andra skador som kan försvaga fordonets konstruktion. Vi kontrollerar att ram, balkar, fästen samt viktiga infästningar, t. ex. fram- och bakvagn, sitter fast och inte har några rostskador/sprickor.

Får en EPA gå i 33?

En a-traktor får på maxvarv 30 km/h +/- 30% utav laglig hastighet, alltså får den i allt mellan 27 - 33 km/h.

Får man köra EPA på 100 väg?

Trafikregler. Traktorer får köras på väg och ska då följa trafikreglerna. De får inte köras på motorväg eller motortrafikled. Traktor a ska köras i vägrenen eller så långt till höger på körbanan som möjligt, medan traktor b ska köras på körbanan (vägen).

Hur snabbt får en EPA gå 2021?

Den som för fram fordonet måste inneha ett mopedkörkot/ AM-körkort och vara minst 15 år. En A-traktor får högst föras fram i 30 km/h och om den konstruktiva hastigheten överstiger den tillåtna hastigheten så är det den person som står som ägare av fordonet som blir misstänkt för tillåtande av olovlig körning.

Varför får man bara köra 30 med EPA?

Anledningen att epa-traktorn bara får gå 30 km/h är att den är registrerad som en vanlig traktor som bara får gå 30 km/h. Problemet med att höja hastigheten på epa-traktorerna till 50 km/h är då att de skulle behövas ett B-körkort för att köra och det måste man vara 18 år för att kunna ta.

Får jag köra min A-traktor till besiktningen?

Köra kortast väg Om fordonet är avställt får man bara köra kortast lämpliga väg till ett besiktningsföretag, säger Anders Gunneriusson, utredare på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Hur ofta besiktar man en EPA?

Första besiktningen för A-traktor, EPA-traktor, motorcykel, husvagn och lätt släp sker senast fyra år efter den månad som fordonet togs i bruk. Datumet när det togs i bruk hittar du på registreringsbeviset. Därefter ska fordonet besiktas vartannat år, senast två år efter den senaste fullständiga kontrollbesiktningen.

Hur många personer får man åka i en A-traktor?

Får det vara fler än två personer i EPA- eller A-traktor? Ja, om det inte utgör fara. Enligt Trafikförordningen SFS() 3 kap. 79§ får passagerare inte tas med i sådant antal eller placeras så att fara kan uppstå.

Får EPA köra på 2 plus 1 väg?

Motivering. I dagsläget får inte mopeder, varken klass 1 eller 2, färdas på motorvägar och motortrafikleder, trots att mopeder klass 1 får vara konstruerade att färdas snabbare än den idag satta lägsta hastigheten på dessa vägar (45 gentemot 40 km/h).

Får man köra EPA på E4?

A-traktorer, epatraktorer, mopedbilar och mopeder för inte köra längs motorvägar och motortrafikleder. Sträckan mellan Öjebyn och Gäddvik är dock klassad som en vanlig väg vilket gör det fritt fram för ungdomar att färdas längs E4. Något de helst undviker på grund av den höga hastigheten.

Kan en 16 åring äga en A-traktor?

Låter du din ungdom äga och/eller köra en A-traktor är du ansvarig för att den framförs på ett lagligt och ansvarsfullt sätt. A-traktorer är en ombyggd bil som man spärrat växlarna på. För att få framföra en A-traktor måste du ha antingen bilkörkort, traktorkort eller ha fyllt 15 år och ha AM-körkortsbehörighet.

Får man sitta fler än två i en EPA?

Får det vara fler än två personer i EPA- eller A-traktor? Ja, om det inte utgör fara. Enligt Trafikförordningen SFS() 3 kap. 79§ får passagerare inte tas med i sådant antal eller placeras så att fara kan uppstå.

Vilka regler gäller för besiktning av EPA och A traktorer?

Vid lägre tjänstevikt ska det ursprungliga fordonet vara konstruerat för en släpvagnsvikt på minst 1 000 kilo. Precis som för epatraktorer måste nu även A-traktorer genomgå en kontrollbesiktning första gången efter fyra år och därefter vartannat år.