:

Hur fattas besluten i EU?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur fattas besluten i EU?
  2. Hur märker vi av EU i vardagen och hur kan vi som medborgare påverka EU?
  3. Vilka institutioner lagstiftar och utövar budgetfunktionen?
  4. Vad står GUSP för?
  5. Vad är EU och hur fungerar det?
  6. Vilka rättsliga instanser i Sverige ser till att EU rätten tillämpas och efterlevs?

Hur fattas besluten i EU?

EU-ländernas nationella parlament ska ta ställning till om det är EU eller EU-länderna själva som bör ta beslut om lagförslagen....Tre institutioner stiftar lagar

  • EU-kommissionen ger förslag.
  • Europaparlamentet bearbetar och beslutar.
  • Ministerrådet bearbetar och beslutar.

Hur märker vi av EU i vardagen och hur kan vi som medborgare påverka EU?

EU kan inte ta hand om allt – och det har heller aldrig varit målet. EU:s handlingsutrymme fastställs och begränsas tydligt i EU-fördragen. Den övergripande principen är att EU bara ska agera när ett mål bättre kan uppnås tillsammans på EU-nivå än på nationell, regional eller lokal nivå.

Vilka institutioner lagstiftar och utövar budgetfunktionen?

Enligt fördraget om Europeiska unionen ska rådet lagstifta och utöva budgetfunktionen inom Europeiska unionen tillsammans med Europaparlamentet. Därutöver fastställer rådet unionens politik och fungerar samordnande.

Vad står GUSP för?

Politiken för yttre förbindelser EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) inrättades 1993 och har sedan dess stärkts i de efterföljande fördragen.

Vad är EU och hur fungerar det?

Europeiska unionen (EU) består av 27 länder som samarbetar inom många olika områden. Sverige blev medlem 1995. Medlemsländerna har bestämt vad de ska samarbeta om och hur det ska gå till. För att allt ska fungera har EU sju institutioner som arbetar för att för- verkliga EU:s mål.

Vilka rättsliga instanser i Sverige ser till att EU rätten tillämpas och efterlevs?

EU-domstolen är EU:s egen domstol. Den ser till att EU:s lagar används på samma sätt i alla medlemsländer. Domstolen ska också lösa tvister inom EU, kontrollera att lagar har tillkommit på rätt grunder och hjälpa medlemsländernas nationella domstolar att tolka EU:s lagar.