:

Vad gör hormonet erytropoetin?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör hormonet erytropoetin?
  2. Vad stimulerar EPO?
  3. Vad är EPO blodprov?
  4. Vad gör endorfiner i kroppen?
  5. Hur går EPO till?
  6. Vilka celler producerar EPO?
  7. Är EPO farligt?

Vad gör hormonet erytropoetin?

Erytropoetin ökar mängden röda blodkroppar Erytropoetin behövs för att bilda röda blodkroppar. När det finns mindre syre i blodet känner njurarna av det och bildar mer erytropoetin.

Vad stimulerar EPO?

Produktionen av de röda blodkropparna regleras av hormonet erytropoetin (EPO), som normalt produceras i njurarna och styrs av syrehalten i blodet. Vid behov kan man ge extra mängder EPO som medicin till anemiska patienter för att stimulera deras produktion av röda blodkroppar.

Vad är EPO blodprov?

Erytropoietin (EPO) bildas i njurarna och stimu- lerar benmärgens produktion av erytrocyter. Rekombinant humant EPO kan i vissa fall användas terapeutiskt för anemibehandling. Avancerad njursvikt medför bristande endogen produktion av EPO, varför renal anemi är den viktigaste indikationen.

Vad gör endorfiner i kroppen?

Endorfiner (kroppseget morfin) dämpar smärta och ökar välbefinnandet. Det är alltså utsöndringen av dessa fyra ämnen som gör att vi mår så bra omedelbart efter ett träningspass.

Hur går EPO till?

EPO stimulerar benmärgen att producera röda blodkroppar. Erytropoietin gör detta genom att ut i blodbanan och sprida sig I hela kroppen. Alla kroppens celler utsätts för erytropoietin, men endast röda benmärgsceller svarar på detta hormon.

Vilka celler producerar EPO?

EPO bildas i njurarna hos vuxna. Små barn har röd benmärg i alla ben och hos foster produceras erytrocyter i erytroida stamceller i lever och mjälte tills det att benen bildats. De verkar i cellerna genom att bindas vid erytropoetinreceptorer på cellytan, varifrån de signalerar hur cellen ska bete sig.

Är EPO farligt?

Genom dopningen ökar framför allt uthålligheten. Risken är dock att blodet, på grund av ett ökat antal röda blodkroppar, blir mer trögflytande och därmed löper en ökad risk att bilda blodproppar. Eftersom EPO är ett kroppseget hormon kan det vara svårt att spåra, även om det idag finns metoder för att göra det.