:

Vad finns i Koranen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad finns i Koranen?
  2. Hur ska man leva enligt Koranen?
  3. Vad innehåller sunna?
  4. Hur bör man leva sitt liv enligt islam?
  5. Hur ska man vara mot sina medmänniskor islam?
  6. Vad är sunna och sharia?
  7. Vad är skillnaden mellan sunna och haditherna?
  8. Vad heter de två största grupperna inom islam?
  9. Vad är allmosan inom islam?

Vad finns i Koranen?

Koranen är Allahs ord, lag och vilja i bokstavlig mening. Den innehåller enbart uppenbarelser som enligt islamsk tradition Muhammed har mottagit från Allah, förmedlade av ärkeängeln Gabriel. Det var inte Muhammed som skrev boken, han tog bara emot texterna, som gavs honom ord för ord av ängeln Gabriel.

Hur ska man leva enligt Koranen?

En muslim lever efter de regler som finns i Koranen. En muslim ska be fem gånger om dagen vänd mot mecka. Den bön som är viktigast är fredagens middagsbön och den bör bes i en moské. Ramadan är den heligaste av årets månader, då ska den som är muslim fasta.

Vad innehåller sunna?

Sunna (arabiska: سنة) är ett ord för "traditionen", vilket innebär att islam definieras inte bara av Koranen utan även av hur den islamiske profeten Muhammed levde ("sira", som är en levnadsbeskrivning av Muhammed) och vad Muhammed yttrade ("hadith", som berättar om vad Muhammed sade och gjorde).

Hur bör man leva sitt liv enligt islam?

Den innehåller regler och bestämmelser om islam som religion. I Koranen befaller Allah oss att tillbe endast honom. Koranen uppmanar oss också att älska andra och vara vänliga mot alla människor, att respektera och hjälpa våra föräldrar, att avsky onda gärningar och att göra det som är gott.

Hur ska man vara mot sina medmänniskor islam?

Det vill säga, man tror bara på en Gud som skapat allt. Allah (som är ordet för Gud på arabiska) är till sin natur rättvis, barmhärtig och förlåtande. För att människan ska få det så bra som möjligt och kunna leva rätt har Allah uppenbarat sin vilja för människorna.

Vad är sunna och sharia?

Sharia betyder på arabiska "lagen av Gud" och är ett begrepp inom islam som avser texter i främst Koranen och sunna vilka ligger till grund för islamisk rätt.

Vad är skillnaden mellan sunna och haditherna?

Sunna (arabiska: سنة) är ett ord för "traditionen", vilket innebär att islam definieras inte bara av Koranen utan även av hur den islamiske profeten Muhammed levde ("sira", som är en levnadsbeskrivning av Muhammed) och vad Muhammed yttrade ("hadith", som berättar om vad Muhammed sade och gjorde).

Vad heter de två största grupperna inom islam?

Tolkningarna av Koranen och sharia skiljer sig åt både inom och mellan olika grupper och landsdelar. Islam har två huvudsakliga inriktningar – sunni och shia. Globalt räknar sig 85-90 procent av dem som bekänner sig till islam som sunnimuslimer, övriga till shia.

Vad är allmosan inom islam?

Det arabiska ordet zakat – som betyder allmosa eller välgörenhet – är obligatorisk för muslimer som har ekonomisk möjlighet. Du ger lite av din rikedom till de fattiga, som ett sätt att ge tillbaka till samhället. Zakat al-Mal kräver att du ger minst 2,5 procent av dina tillgångar till fattiga.