:

Vad är DAPT behandling?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är DAPT behandling?
  2. Varför kärlkramp?
  3. Vem utför PCI?
  4. Varför PCI?
  5. Hur utförs PCI?
  6. Vilken medicinsk farmakologisk behandling kan behövas efter en stroke?

Vad är DAPT behandling?

I samband med akut koronart syndrom (AKS) samt efter genomgången perkutan koronar intervention (PCI) ska patienten under en begränsad tid erhålla acetylsalicylsyra (ASA) i kombination med P2Y12-hämmare (Ticagrelor, Clopidogrel eller Prasugrel), dvs. dubbel trombocythämning (DAPT).

Varför kärlkramp?

Den viktigaste orsaken till kärlkramp är åderförfettning, ateroskleros. Ett friskt blodkärl är mjukt och elastiskt och tillåter blodet att fritt strömma igenom för att förse organ och vävnader med syre och näring. Vid åderförfettning lagras fett, celler och bindväv in i kärlväggarna som blir stela och förtjockade.

Vem utför PCI?

PCI:er kan göras på 29 sjukhus i landet och det är runt 200 läkare som kan göra bedömningen och ge en PCI-behandling.

Varför PCI?

En ballongvidgning görs ofta planerat efter att du har haft besvär av kärlkramp en längre tid. Den kan också göras akut om du plötsligt får svåra kärlkrampsbesvär eller akut hjärtinfarkt och har förträngningar i kärlen.

Hur utförs PCI?

Ballongvidgning av hjärtats kranskärl kallas även PCI, vilket är en förkortning för Percutan Coronar Intervention. Metoden används i första hand vid akut hjärtinfarkt. Vid en ballongvidgning transporterar katetern en liten ballong som försiktigt blåses upp och vidgar det igentäppta kärlet.

Vilken medicinsk farmakologisk behandling kan behövas efter en stroke?

Efter ischemisk stroke med NIHSS ≤ 3 eller högrisk TIA rekommenderas kombinationsbehandling med klopidogrel 75 mg och acetylsalicylsyra 75 mg dagligen under tre veckor, därefter fortsatt behandling med endera klopidogrel eller acetylsalicylsyra.