:

Vad ersätter LIBOR?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad ersätter LIBOR?
  2. När försvinner LIBOR?
  3. Vad händer med Stibor?
  4. Var hittar man Stibor?
  5. Vad är STIBOR 3 månader?
  6. Vad är ett Stibor lån?

Vad ersätter LIBOR?

Libor försvinner som referensränta 31 december 2021 för lån och derivattransaktioner i: Brittiska pund (GBP) där LIBOR ersätts av SONIA. Schweizerfranc (CHF) där LIBOR ersätts med SARON, Japanska Yen (JPY) där LIBOR ersätts med TONA.

När försvinner LIBOR?

LIBOR ersätts redan 2021 Tillsynsmyndigheter har sedan 2009 granskat referensräntan LIBOR (London Interbank Offered Rate). Regulatorer och marknadsaktörer har kommit överens om att en alternativ referensränta ska ersätta LIBOR, som förväntas upphöra efter år 2021.

Vad händer med Stibor?

I dagsläget finns det inget beslut om att Stibor ska upphöra. Det finns ingen önskan eller krav från någon myndighet, svensk eller utländsk, att Stibor ska upphöra att gälla.

Var hittar man Stibor?

STIBOR – publiceringen har upphört Riksbanken har avslutat publiceringen av STIBOR. Från och med maj 2020 genomförs beräkning och offentliggörande av STIBOR av Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF). Räntenoteringar och mer information om STIBOR finns på SFBF:s webbplats.

Vad är STIBOR 3 månader?

STIBOR Accrual erbjuder en årlig avkastning som är 4,50 % och räknas för de dagar som 3-månaders STIBOR fixar över 1,75 %. 1 Kupongen beräknas som antalet dagar 3m STIBOR fixar över 1,75 % dividerat med faktiskt antal dagar och multiplicerat med 4,50 % . Kupongerna uttrycks som årsränta, 30/360 och utbetalas årsvis.

Vad är ett Stibor lån?

Stibor står för Stockholm Interbank Offered Rate, och är ett genomsnitt av de räntesatser som landets storbanker är villiga att låna ut pengar till varandra för under en specifik löptid. Stibor-bankerna består av Nordea, Handelsbanken, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar Bank och Danske Bank.