:

Har ersatt freon?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Har ersatt freon?
  2. Hur farlig är AC gas?
  3. Hur upptäcktes ozonhålet?
  4. Varför får man inte släppa ut den gas som finns i AC systemet?
  5. Var kan man fylla på AC?
  6. Har använts som kylmedel?
  7. Hur sönderfaller ozon?

Har ersatt freon?

Istället för freon används idag isobutan, vilket är orsaken till att moderna kylskåp låter mer.

Hur farlig är AC gas?

Använd alltid handskar och skyddsglasögon. Fluorerande gaser (f-gaser) i vätskeform är direkt livsfarlig. Om den kommer i kontakt med hud kommer den att använda huden som en induktionshäll, på ett ögonblick börjar den koka och orsakar allvarliga brännskador. I gasform är den inte lika farlig, se upp ändå.

Hur upptäcktes ozonhålet?

Ozonlagret över Sverige oförändrat Under 1980-talet upptäcktes det antarktiska ozonhålet. Hålet uppträder över sydpolsområdet och delar av södra halvklotet under ett par månader på vårvintern. ”Hålet” är egentligen en bit av ozonskiktet som tillfälligt blir tunnare varje år.

Varför får man inte släppa ut den gas som finns i AC systemet?

Försöker du själv att laga ditt AC-system så är risken uppenbar att du medvetet eller omedvetet släpper ut köldmedia/växthusgas. På din certifierade bilverkstad återvinner man all gammal köldmedia. Denna renas sedan och återanvänds i ett kretslopp. Miljöpåverkan är på detta sätt minimal.

Var kan man fylla på AC?

Så här kan du fylla din AC dubbelt system skall du använda r134a Industrial och vacuumsuga för bästa resultat. Här kan du se hur enkelt du kan fylla och serva din AC i bilen själv. Det är enkelt och billigt med våra "gör det själv kit" från Enviro-Safe.

Har använts som kylmedel?

CFC (klorfluorkarboner) och HCFC (klorfluorkolväten) är ämnen som också kallas för freoner. Freoner finns till exempel i kylar, luftkonditionering och värmepumpsanläggningar. Som ersättningsmedel till freoner används idag HFC (fluorkolväten).

Hur sönderfaller ozon?

Ozon är en reaktiv molekyl, och har en relativt kort halveringstid. UV-ljus med högre våglängd som träffar ozon kommer dessutom att driva en fotolys där ozonet sönderfaller till syrgas och en syreradikal. Ozon bryts ned till en syreradikal och syrgas med hjälp av UV-strålning.