:

Vilka faktorer påverkar risken för att en patient drabbas av postoperativ infektion?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vilka faktorer påverkar risken för att en patient drabbas av postoperativ infektion?
 2. Hur långt efter operation kan man få infektion?
 3. Vad är infektionskänslig kirurgi?
 4. Hur kan man förebygga postoperativa komplikationer?
 5. Vad kan infektioner leda till?
 6. Vad kan hända om normalfloran rubbas?
 7. Vad är Hudbakterier?

Vilka faktorer påverkar risken för att en patient drabbas av postoperativ infektion?

Faktorer relaterade till patienten som ökar infektionsrisken är bland annat:

 • samsjuklighet (komorbiditet), det vill säga närvaro av andra sjukdomar förutom aktuell diagnos, exempelvis diabetes och systemsjukdomar.
 • extremt hög eller låg ålder.
 • fetma (BMI ≥30 kg/m2)
 • dåligt näringstillstånd.
 • pågående infektion.
 • hudskador.

Hur långt efter operation kan man få infektion?

En sårinfektion uppstår vanligtvis tidigast 3 dagar efter operationen. Tecken på infektion är feber, ökande smärta samt en växande svullnad och rodnad kring såret.

Vad är infektionskänslig kirurgi?

Kirurgi där incision görs genom bakteriefri vävnad benämns ren kirurgi och har högre krav på mikrobiologisk renhet än vid exempelvis kirurgi genom mun eller näsa. Kirurgi där främmande material sätts in i kroppen (implantatkirurgi) benämns infektionskänslig kirurgi och ställer höga krav på luftens renhetsgrad.

Hur kan man förebygga postoperativa komplikationer?

Den kirurgiska patienten kan självfallet drabbas även av internmedicinska komplikationer. Generella principer kan förebygga att postoperativa komplikationer uppstår, såsom tidig mobilisering, adekvat smärtlindring, andningsträning, noggrann nutrition och tidigt borttag av drän och katetrar.

Vad kan infektioner leda till?

En infektion kan ge många olika symptom beroende på var i kroppen infektionen finns, vilket smittämne som är orsaken samt hur starkt immunförsvar den drabbade personen har. Feber, ett försämrat allmäntillstånd och smärta i det infekterade området är vanligt.

Vad kan hända om normalfloran rubbas?

I de flesta fall är påverkan inte gynnsam för individen eftersom nedtryckning av normalflorebakterierna ofta medför överväxt av patogena bakterier som kan leda till sjukdomar som stomatit, diarré, kolit och septiska tillstånd.

Vad är Hudbakterier?

Hudbakteriens namn är Propionibacterium acnes. – Den heter så för att den först upptäcktes hos en patient med svår akne. Men om den orsakar akne är inte säkert – den kanske bara fanns där för att den är så vanlig, säger Rolf Lood forskare i experimentell infektionsmedicin vid Lunds universitet.