:

Vad är palpabel purpura?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är palpabel purpura?
  2. Varför får jag Petekier?
  3. Vad är Petechier?
  4. Är petekier upphöjda?
  5. Vad händer om män har för mycket blodplättar?

Vad är palpabel purpura?

Det vanligast symtomet är ett karaktäristiskt hudutslag som ses hos alla patienter med HSP. Utslaget börjar oftast med små nässelutslagsliknande utslag eller rodnade fläckar som sedan övergår i en blåröd hudblödning. Det kallas "palpabel purpura" eftersom dessa upphöjda utslag kan kännas när man tar på huden.

Varför får jag Petekier?

Petekier kan vara allergiskt betingade, till exempel utlösta av en medicin, men uppträder även vid vissa infektionssjukdomar, till exempel smittsam hjärnhinneinflammation (meningit) och vissa cancerformer, till exempel leukemi.

Vad är Petechier?

Meningokockinfektion orsakar blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Symtom vid insjuknande kan vara feber, svår huvudvärk, kräkningar, nackstyvhet och medvetslöshet. Ibland ses små hudblödningar så kallade petechier. Sjukdomen kan ha ett mycket snabbt förlopp och dödlighet är hög.

Är petekier upphöjda?

När vissa får petekier så får de väldigt små röda prickar medans andra får stora blemmor/märken som är upp till några centimeter i diameter.

Vad händer om män har för mycket blodplättar?

Du kan få huvudvärk och yrsel. Du kan känna dig trött och få en känsla av tyngd i huvudet. Huden kan klia efter att du har duschat eller badat varmt. Du kan få en fyllnadskänsla i magen.