:

Vad menas med metabol kontroll?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med metabol kontroll?
  2. Hur vet man hur mycket insulin man ska ta?
  3. Vad är Mixinsulin?
  4. Vad menas med metabol?
  5. Vad är Kolhydraträkning?
  6. Vad gäller för Mixinsulin?
  7. Vem kom på insulinet?
  8. Vad menas med anabolism?

Vad menas med metabol kontroll?

God metabol kontroll vid typ 2-diabetes minskar risken för komplikationer. Vid typ 2-diabetes stiger P-glukos i genomsnitt med 1 mmol/4 år. Detta innebär att patienter med typ 2-diabetes kommer att behöva insulin förr eller senare, oftast efter 10-12 års tid.

Hur vet man hur mycket insulin man ska ta?

Det är väldigt individuellt. Olika människor är olika känsliga för insulin. Det kan variera från 10 E per dag till över 100 E. Oftast behöver man ca 0,5-1 E per kg kroppsvikt och dygn.

Vad är Mixinsulin?

Mixinsulin är en blandning av basinsulin och måltidsinsulin. Mixinsulin kombinerar, i en och samma injektion, den långverkande effekten av basinsulin med den kortverkande effekten av måltidsinsulin. De vanligaste mixinsulinerna består av 70 % basinsulin och 30 % måltidsinsulin.

Vad menas med metabol?

Metabolism, även kallat ämnesomsättning, är ett sammanfattande namn på de processer där näringsämnen och läkemedel tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen. Här ingår ett mycket stort antal kemiska reaktioner. Dessa processer utgör grundvalen för själva livet.

Vad är Kolhydraträkning?

Kolhydraträkning ger en grund för att på ett ungefär uppskatta hur mycket insulin som behövs för en viss mängd kolhydrater. Flera faktorer påverkar blodglukos och insulinnivån, men det är främst kolhydraterna som behöver insulin för att tas upp av kroppen och användas som energi.

Vad gäller för Mixinsulin?

Mixinsulin kombinerar, i en och samma injektion, den långverkande effekten av basinsulin med den kortverkande effekten av måltidsinsulin. De vanligaste mixinsulinerna består av 70 % basinsulin och 30 % måltidsinsulin. Mixinsulin är en vanlig form av insulinbehandling och det används framför allt vid typ 2-diabetes.

Vem kom på insulinet?

1921 Upptäckten Doktor Frederick Banting och assistenten Charles Best lyckas med det sensationella att isolera insulin från hundars bukspottkörtlar och går till historien som insulinets upptäckare.

Vad menas med anabolism?

Ordet anabol härstammar från de grekiska orden ana och bole, vilket kan översättas som “kast uppåt”. När man pratar om kroppens anabolism menar man de konstruktiva processer som får en cell att omvandla enklare ämnen och substanser till mer avancerade och komplexa ämnen och substanser.