:

Kan man byta ut Levaxin?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man byta ut Levaxin?
  2. När Levaxin inte hjälper?
  3. Kan man ta Levaxin och östrogen samtidigt?
  4. Hur ska jag trappa ner på Levaxin?
  5. Kan inte sova Levaxin?
  6. Är T3 farligt?
  7. Får hjärtklappning av Levaxin?

Kan man byta ut Levaxin?

För den som tidigare haft god effekt av Levaxinbehandling men nu upplever problem, informerar vi om att det finns ett motsvarande läkemedel med samma verksamma substans att tillgå: Euthyrox. Det finns inget som hindrar att en läkare skriver ut Euthyrox istället för Levaxin, till en patient med hypotyreos.

När Levaxin inte hjälper?

– Få patienter erbjuds alternativ trots att de inte mår bättre efter behandling med Levaxin. Det är anmärkningsvärt att sköldkörtelsjuka som inte mår bättre av sin medicin inte erbjuds andra alternativ. Det är hög tid att även sköldkörtelvården erbjuder en individanpassad vård, säger Anders Palm.

Kan man ta Levaxin och östrogen samtidigt?

Andra läkemedel och Levaxin. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Behandlingseffekten kan påverkas om Levaxin tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

Hur ska jag trappa ner på Levaxin?

”I början behöver man gå ganska fort fram med höjningar av Levaxin tills man hittar rätt dos. Därefter behöver man vara uppmärksam på att den dosen i framtiden kan behöva justeras. Den dos som var rätt efter 6 månader kanske inte alls är det efter ett år. Då är det bästa att ändra dosen i små steg.

Kan inte sova Levaxin?

Men det går lika bra att ta medicinen på kvällen. Faktum är att det visat sig att upptaget av levotyroxin kan vara högre om tabletten tas 3-4 timmar efter kvällsmål jämfört med 30 minuter innan frukost. En del personer upplever dessutom att de sover bättre om de tar Levaxin eller Euthyrox på kvällen.

Är T3 farligt?

Vissa läkare fruktar också användningen av T3 eftersom de felaktigt tror att det orsakar problem som hög puls eller osteoporos. T3 kan orsaka problem, vilket alla sköldkörtelhormoner kan, men undantagslöst orsakas problem av en felaktig användning.

Får hjärtklappning av Levaxin?

Om du får biverkningar beror det troligtvis på att du har tagit för hög dos under en längre tid. Du kan till exempel besvär som oro, hjärtklappning, skakningar, svettningar och värmekänsla om du tar för hög dos. Du bör då kontakta din läkare för att utreda om du ska minska dosen.