:

Vad stämmer avseende tillsynen av EES Försäkringsgivares försäkringsrörelse i Sverige?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad stämmer avseende tillsynen av EES Försäkringsgivares försäkringsrörelse i Sverige?
  2. Vad ingår i skadeförsäkring?
  3. Vad menas med en försäkringsgivare?
  4. Vad ingår i Drulleförsäkringen?
  5. Vad är försäkringstid?

Vad stämmer avseende tillsynen av EES Försäkringsgivares försäkringsrörelse i Sverige?

En EES-försäkringsgivare som vill börja driva verksamhet i Sverige genom en sekundäretablering (filial, generalagent eller generalrepresentation) ska anmäla detta till den behöriga myndigheten i det EES-land där företaget har tillstånd att driva försäkringsrörelse.

Vad ingår i skadeförsäkring?

Skadeförsäkring är ett samlingsnamn för flera olika försäkringar. En skadeförsäkring skyddar dig och din egendom mot olika typer av olyckor och skador. Exempel på vanliga skadeförsäkringar är bilförsäkring, hemförsäkring, båtförsäkring eller fritidshusförsäkring.

Vad menas med en försäkringsgivare?

Försäkringsgivare är den organisation eller det företag som står för försäkringen till försäkringstagagaren och är därför även skyldiga att ge ersättning vid händelse av en skada som täcks av försäkringvillkoret din din försäkringspolicy.

Vad ingår i Drulleförsäkringen?

Drulleförsäkringen täcker de skador som du själv orsakar på dina egna saker. Mer specifikt gäller det vid plötsliga och oförutsedda händelser, där någon form av lösöre förstörs. Skadan ska inte kunna gå att förutse – och vanligt slitage räknas inte som en olycka som kan täckas av drulle- eller allriskförsäkringen.

Vad är försäkringstid?

Försäkringstid är samma sak som den tid en person har bott i Sverige. I din make eller makas försäkringstid ingår den tid hen bott i Sverige från 16 års ålder fram till sin död. Vi räknar även med den försäkringstid som hen antas ha kunnat få från dödsfallet fram till 65 års ålder.