:

Har pappan rätt till varannan vecka?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Har pappan rätt till varannan vecka?
  2. Hur görs en vårdnadsutredning?
  3. Kan jag vägra varannan vecka?
  4. När den andra föräldern inte vill samarbeta?
  5. Vem ska barnet vara skrivet hos?
  6. Vilken adress ska barnen vara skrivna på?
  7. Hur får man bort en person som är skriven på min adress?

Har pappan rätt till varannan vecka?

Bedömningen ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, men saker som arbete i skift eller koncentrerad tjänstgöring för den ena föräldern kan göra att det är lämpligare att barnet bor två veckor hos mamma och två veckor hos pappa. Normalt bor barnet lika länge hos båda föräldrarna vid växelvis boende.

Hur görs en vårdnadsutredning?

Utredningen utförs av socialtjänsten i den kommun där barnet är folkbokfört. Om någon förälder är bosatt i en annan kommun kan det bli tal om samarbete mellan kommunerna. Under en vårdnadsutredning för socialsekreterarna samtal med båda parterna och med barnet (eller barnen).

Kan jag vägra varannan vecka?

Om domstolen faktiskt skulle ha beslutat om gemensam vårdnad och växelvist boende mot förälderns vilja så krävs att det är uppenbart att verkställighet är oförenligt med barnets bästa för att tingsrätten ska kunna vägra verkställighet.

När den andra föräldern inte vill samarbeta?

Om föräldrarna inte kan komma överens om barnets boende kan domstolen besluta om vem av föräldrarna barnet ska bo hos enligt 6 kap. 14 a § FB. Eftersom ni har gemensam vårdnad är det möjligt för domstolen att besluta om växelvist boende, men bara om den anser att det är det bästa för barnen i just er situation.

Vem ska barnet vara skrivet hos?

Barnen ska precis som vuxna stå skrivna där dom är bosatta. Har ni gemensam vårdnad och barnen bor ungefär lika mycket hos båda två ska ni komma överens om hos vem av er de ska skrivas. Så länge båda är vårdnadshavare kan en av er inte ensam ändra var barnen är skrivna.

Vilken adress ska barnen vara skrivna på?

Skatteverkets bedömning om var barnet bör folkbokföras ska normalt grunda sig på föräldrarnas uppgifter om barnets boende.

Hur får man bort en person som är skriven på min adress?

Du kan inte heller ta bort personen från adressen eftersom det enbart är Skatteverket som kan ta beslut i ärendet. Däremot kan du göra en anmälan till Skatteverket och förmå dem att starta en utredning i ärendet.