:

Är kalium blodtryckssänkande?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Är kalium blodtryckssänkande?
  2. Vilka är de vanligaste blodtrycksmedicinerna?
  3. Vad gör dessa mediciner för högt blodtryck?
  4. Vad är kalciumblockerare?
  5. Vad kan man göra för att undvika kaliumbrist?

Är kalium blodtryckssänkande?

Ett ökat intag av kalium kan bidra till att sänka blodtrycket hos personer som inte medicinerar. Kalium kan även vara ett kostnadseffektivt sätt att fördröja en debut av högt blodtryck eller mildra dess svårighetsgrad. Detta visar en studie som genomförts av Nestlé Research Center.

Vilka är de vanligaste blodtrycksmedicinerna?

De vanligaste blodtrycksmedicinerna tillhör en av fem grupper: ACE-hämmare, väskedrivande, kalciumflödeshämmare, betablockare och AII-blockerare.

Vad gör dessa mediciner för högt blodtryck?

Dessa är välbeprövade sedan länge och har visat god effekt mot den ökade risk för sjukdom som högt blodtryck ger. De leder till att njurarna släpper ifrån sig mer vätska till urinen, mängden vätska i blodet minskar därmed och blodtrycket sjunker. Exempel på sådana mediciner är Salures, Esidrex.

Vad är kalciumblockerare?

Kalciumblockerare. Dessa mediciner verkar genom att vidga blodkärlen i kroppen och därmed sänka blodtrycket. De vanligaste medicinerna här är Felodipin (Plendil), Amlodipin (Norvasc) och Isradipin (Lomir). Namnet slutar alltså ofta på -dipin. Vanliga biverkningar är huvudvärk (i början) och svullnad av vaderna.

Vad kan man göra för att undvika kaliumbrist?

Exempel på sådana mediciner är Salures, Esidrex. I kombination med annat medel för att undvika kaliumbrist finns till exempel Normorix, Moduretic och Sparkal. Samtliga dessa mediciner ger en ganska måttlig vätskedrivande effek, eftersom låg dos räcker för att ha effekt på blodtrycket.