:

Varför pratar jag sluddrigt?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Varför pratar jag sluddrigt?
  2. Vad är Neglect?
  3. Varför skakar jag hela tiden?
  4. Varför får man talfel?
  5. Kan inte prata högt?
  6. Hur stödjer man Neglect?

Varför pratar jag sluddrigt?

Dysartri - sluddrigt tal till följd av skada eller sjukdom. När man har dysartri är rörelseförmågan i talorganen påverkade. Orsaken kan vara stroke, en traumatisk hjärnskada, tumörer eller inflammatoriska processer i nervsystemet.

Vad är Neglect?

Ordet neglekt kommer från engelskans neglect, som betyder negligera, strunta i. Oftast är det information från vänster sida du inte uppfattar eftersom det är vanligast med neglekt vid skador i höger hjärnhalva.

Varför skakar jag hela tiden?

Darrningar kallas tremor i den medicinska litteraturen. I kroppen finns muskler som hela tiden försöker hålla kroppen lagom spänd i varje ögonblick. När nerverna inte riktigt kan hålla rätt spänning så uppkommer darrningard. Att det hela kommer i olag beror på små skador i vissa delar av hjärnan.

Varför får man talfel?

En orsak kan vara ärftlighet, det vill säga att man har andra i släkten som har haft en språkstörning. Orsaken kan ibland vara nedsatt hörsel. Det finns ofta en samverkan mellan olika faktorer och det kan också vara ett tecken på en allmänt försenad utveckling.

Kan inte prata högt?

Dysartri är en talstörning som orsakas av en skada eller sjukdom i hjärnan och nervsystemet. Denna skada påverkar kontrollen av hela eller delar av den muskulatur som styr andning, struphuvud, läppar, tunga, käke och gom. Rörelserna kan bli långsamma, svaga, oprecisa och/eller okoordinerade.

Hur stödjer man Neglect?

Neglect är en perceptuell rubbning som uppstår av skada på den ena hjärnhalvan och orsakar nedsatt funktion på motsatt sida. Skador som kan orsaka detta är bland annat stroke (en blodpropp eller blödning i hjärnan) eller förvärvade hjärnskador så som slag, fall, våld mot hjärnan och liknande.