:

Vad krävs för att bli biolog?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att bli biolog?
  2. Vad kan man plugga inom biologi?
  3. Varför ska man lära sig biologi?
  4. Vad det handlar om biologi 1 kurs?
  5. Vad innehåller kursen biologi 2?

Vad krävs för att bli biolog?

Vilken utbildning krävs för att bli Biolog Kandidatexamen 180 högskolepoäng eller 3 år varav minst 90 högskolepoäng i ditt huvudämne. Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå. Magisterexamen omfattarsammanlagt 240 högskolepoäng, ytterligare 60 högskolepoäng genom ett års heltidsstudier.

Vad kan man plugga inom biologi?

Biokemi, bioteknik, botanik, cellbiologi, ekologi, etologi, genetik, immunologi, limnologi, marinbiologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, naturvård, neurobiologi, populationsbiologi, strukturbiologi, toxikologi, zoologi och biologisk mångfald är några exempel på inriktningar inom biologin.

Varför ska man lära sig biologi?

Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Vad det handlar om biologi 1 kurs?

Biologi 1 är en kurs för dig som vill lära dig grundläggande begrepp inom biologi. Du får bland annat lära dig om genetik, evolution och etologi.

Vad innehåller kursen biologi 2?

Kursen biologi 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte....Cell- och molekylärbiologi

  • Cellers livscykler och differentiering, utveckling från ägg till vuxen. ...
  • Celldelars funktion. ...
  • Cell- och molekylärbiologins användningsområden.