:

Vem betalar sjuklön efter 90 dagar?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vem betalar sjuklön efter 90 dagar?
  2. Vad händer efter 90 dagars sjukskrivning?
  3. Vem betalar sjukdagar?
  4. Hur länge kan man vara sjukskriven med sjukpenning?
  5. Vad är den totala kostnaden för arbetsgivaren för båda sjukskrivningarna?
  6. När ska du anmäla sjukskrivning?
  7. Hur ska du anmäla sjukskrivning hos Försäkringskassan?

Vem betalar sjuklön efter 90 dagar?

Försäkringskassan bedömer om medarbetaren helt eller delvis kan klara sitt vanliga arbete eller något annat lämpligt arbete som du som arbetsgivare kan erbjuda. Medarbetaren har bara rätt till sjukpenning i den omfattning hen inte kan utföra något arbete alls hos dig.

Vad händer efter 90 dagars sjukskrivning?

Efter 90 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare. Efter 180 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Vem betalar sjukdagar?

Under de första 14 dagarna kan medarbetaren få sjuklön av dig som arbetsgivare. Vad gäller om en medarbetare har fler arbetsgivare än mig? Om en medarbetare har flera arbetsgivare, ska varje arbetsgivare betala sjuklön under sjuklöneperioden. Du betalar sjuklön för den tid som medarbetaren skulle ha arbetat hos dig.

Hur länge kan man vara sjukskriven med sjukpenning?

Möjligheten finns fram till dag 180 i din sjukskrivningsperiod. Efter 180 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden, vilket kan innebära att du inte längre får sjukpenning.

Vad är den totala kostnaden för arbetsgivaren för båda sjukskrivningarna?

Om båda sjukskrivningarna fortsätter resten av året blir den totala kostnaden för arbetsgivaren drygt 93 000 kronor. För tre sjukskrivna är kostnaden uppe i nästan 157 000 kronor på ett år. För att reformen ska gå jämnt ut om två personer sjukskrivs behöver företaget ha minst 176 anställda.

När ska du anmäla sjukskrivning?

Anmäl sjukskrivning (Försäkringskassan) Läkarintyg efter sju dagar. Om sjukskrivningen varar längre än sju kalenderdagar ska den anställda lämna ett läkarintyg till dig. Det är en förutsättning för att du som arbetsgivare ska kunna bedöma arbetstagarens rätt till sjuklön.

Hur ska du anmäla sjukskrivning hos Försäkringskassan?

Anmäl sjukskrivning hos Försäkringskassan. Läkarintyg efter sju dagar. Om sjukskrivningen varar längre än sju kalenderdagar ska den anställda lämna ett läkarintyg till dig. Det är en förutsättning för att du som arbetsgivare ska kunna bedöma arbetstagarens rätt till sjuklön.