:

Är Alecta och Collectum samma sak?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Är Alecta och Collectum samma sak?
  2. Hur beräknas ITP1?
  3. Vilka har Collectum?
  4. Vad är skillnaden mellan Fora och Collectum?
  5. Måste man ha Collectum?

Är Alecta och Collectum samma sak?

Alecta förvaltar, Collectum administrerar | Alecta.

Hur beräknas ITP1?

Så här fungerar tjänstepensionen ITP1 Den beräknas på den lön som ska vara pensionsgrundande. Avgiften (premien) är 4,5 procent på kontant utbetald bruttolön varje månad upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Har du lön som överstiger detta belopp betalar arbetsgivaren 30 procent i pensionsavgift för denna del.

Vilka har Collectum?

Du har antingen ITP 1 eller ITP 2. Normalt sett har du ITP 1 om du är född 1979 eller senare och ITP 2 om du är född 1978 eller tidigare. På vissa företag har dock alla tjänstemän ITP 1, oavsett ålder.

Vad är skillnaden mellan Fora och Collectum?

Avtalsförsäkringar för tjänstemän Industrins och handelns tilläggspension (ITP-planen), tecknas via Collectum. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), tecknas hos Fora. Omställningsavtal (AGE och omställningsstöd), tecknas hos Fora.

Måste man ha Collectum?

Som administrationsbolag för den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP är Collectum en del i det svenska trygghetssystemet. De upphandlingar vi genomför på uppdrag av arbetsmarknadsparterna har inneburit sänkta avgifter och därmed mer pension till dig som anställd för varje krona som din arbetsgivare betalar in.