:

Vad är det som gör glas genomskinligt?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är det som gör glas genomskinligt?
  2. Är glas transparent?
  3. Vad betyder ordet transparens?
  4. Hur kan något vara genomskinligt?
  5. Vad innebär begreppet transparens i samband med forskningsmetoder?
  6. Vad är transparent kommunikation?

Vad är det som gör glas genomskinligt?

Fotonerna i synligt ljus innehåller inte tillräckligt mycket energi för att flytta elektronerna i glasets atomer, vilket gör att ljuset passerar igenom oförändrat och når våra ögon. Därför upplever vi att glas är genomskinligt.

Är glas transparent?

Vanligt fönsterglas, vatten och bergkristall är transparenta för synligt ljus. Färgade genomskinliga ämnen är absorberande för vissa färger i det synliga spektrumet.

Vad betyder ordet transparens?

Vad innebär transparens? Transparens är lika med insyn, dvs att verksamheten kan genomskinas och inte döljer något. Inom näringslivet används begreppet transparens som ett mått på ett företags öppenhet gentemot olika externa intressenter.

Hur kan något vara genomskinligt?

Transparent, opak och translucent Det släpper igenom det mesta av det synliga ljuset, och du kan se rakt igenom. Glas och vatten är transparenta material. En del sorters plast också. Till och med mineraler kan vara genomskinliga, som bergskristall.

Vad innebär begreppet transparens i samband med forskningsmetoder?

Transparens är en av grundpelarna i allt hållbarhetsarbete. Transparens innebär att vara öppna och ärliga, redovisa sina resultat oavsett utfall, samt våga tala om sina risker och hur dessa hanteras.

Vad är transparent kommunikation?

Kommunikation i praktiken För att vara transparent så behövs kontinuerlig och tydlig kommunikation. Förutom att arbeta kontinuerligt med en rakare och tydligare kommunikation på webbplatsen, så dela även gärna med er av mer information i till exempel sociala medier, nyhetsbrev och poddar om ni använder er av det.