:

Vilken relation finns inom buddhismen till vetenskapen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilken relation finns inom buddhismen till vetenskapen?
  2. Vad är meditation inom buddhismen?
  3. Var kommer mindfulness ifrån?
  4. Hur länge har mindfulness funnits?
  5. Vad är syftet med mindfulness?

Vilken relation finns inom buddhismen till vetenskapen?

I likhet med vetenskapen är också buddismen antiauktoritär. Buddha uppmanade sina följeslagare att själva granska och testa hans utsagor. Och i likhet med vetenskapen förlitar sig också buddismen på observationer (om än introspektiva sådana), kritisk analys och bara i sista hand på urkunder.

Vad är meditation inom buddhismen?

I Japan finns dessutom en buddhistisk tradition som kallas zen som härstammar från mahayanabuddhismen. ”Zen” betyder meditation. Inom zenbuddhismen utgör därför meditation vägen till befrielse. Zen går i likhet med Buddhas ursprungliga lära ut på att koppla bort alla kroppsliga begär och därigenom nå andlig frihet.

Var kommer mindfulness ifrån?

Mindfulness kommer ursprungligen från hinduistisk och buddistisk tradition där medveten närvaro utövas i form av sittande meditation. Under de senaste decennierna har meditationsformen blivit alltmer accepterad och applicerad även i västvärlden.

Hur länge har mindfulness funnits?

1.2 Begreppet mindfulness - uppkomsten Mindfulness är ett relativt nytt begrepp i forskningssammanhang. Det sattes på kartan för den västerländska forskningen under 1980-talet av Jon Kabat Zinn. Kabat-Zinn var professor inom medicin på University of Massachusets Medical Center men också utövare av Zenbuddism.

Vad är syftet med mindfulness?

En del av mindfulness är att förstå hur vi reagerar och varför. Genom att bli medvetna om vårt sinnes sätt att fungera, kan vi få större frihet att välja hur vi agerar i olika situationer. Syftet med mindfulness är inte avspänning eller att få stopp på tankar.