:

Vad är bus avgift?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är bus avgift?
  2. Vad betyder följerätt på konst?
  3. Vad innebär följerätt vid auktion?
  4. Hur mycket tar Pantbanken?
  5. Vad betyder följerätt på Bukowskis?

Vad är bus avgift?

BUS är en konstnärsavgift som enligt lag utgår till konstnären eller dennes efterlevande. BUS-avgiften är 5% av försäljningssumman och gäller konstverk som säljas från 2275kr. De står alltid i våra auktions- och webshopsbeskrivningar om ett föremål omfattas av BUS.

Vad betyder följerätt på konst?

Med uttrycket ”droit de suite” eller följerätt avses att upphovsmannen har rätt till särskild ersättning när ett exemplar av hans eller hennes konstverk säljs vidare. En sådan rätt för upphovsmannen finns sedan tidigare i svensk rätt men däremot inte i alla medlemsstater inom EU.

Vad innebär följerätt vid auktion?

Med uttrycket ”droit de suite” eller följerätt avses att upphovsmannen har rätt till särskild ersättning när ett exemplar av hans eller hennes konstverk säljs vidare.

Hur mycket tar Pantbanken?

Provision är en auktionsavgift som tillkommer på det klubbade beloppet, vilket de flesta auktionshus tar ut vid auktionsförsäljning. Pantbanken Sveriges köparprovision är 15% på det klubbade beloppet. Vår köparprovision är procentuellt något lägre jämfört med de stora auktionshusen.

Vad betyder följerätt på Bukowskis?

FÖLJERÄTT (DROIT DE SUITE) Följerätt är en upphovsrättslig ersättning till konstnären (upphovsmannen) under dennes livstid och därefter till dennes arvingar under sjuttio år efter det år då konstnären avled. Ersättningen beräknas som en procentuell andel av det vinnande budet.