:

Får man ha parfym i skolan?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Får man ha parfym i skolan?
  2. Får förskolan ge medicin?
  3. Får man använda parfym på förskolan?
  4. Får förskolepersonal ge antibiotika?
  5. Hur länge feberfri innan skola?
  6. Vem har till uppgift att bestämma om en hälso och Sjukvårdsåtgärd ska vara egenvård?

Får man ha parfym i skolan?

Förbud mot att spraya parfym och andra starka dofter Då vi har elever och personal som är allergiska mot starka dofter, är det inte tillåtet att spraya parfym eller andra doftande produkter (t. ex. hårspray) i skolans lokaler.

Får förskolan ge medicin?

Om du som lärare i förskola, skola eller fritidshem ska ge medicin eller inte beror på om det är fråga om hälso- och sjukvård eller s.k. egenvård. Bedöms medicineringen som hälso- och sjukvård är utgångspunkten att en legitimerad yrkesutövare, dvs. läkare eller sjuksköterska, ska ge medicinen.

Får man använda parfym på förskolan?

Att tänka på: Anta en policy på skolan om att personal och elever inte bör använda parfym eller andra starkt doftande hygienprodukter. Informera regelbundet (gärna varje termin) om policyn och vikten av att visa hänsyn till dem som inte tål parfymer, rakvatten, sprayer eller doftande hygienprodukter.

Får förskolepersonal ge antibiotika?

Tillfällig läkemedelsbehandling: Stanna hemma om ditt barn behandlas med en medicin som en vuxen behöver ge, till exempel ögondroppar eller antibiotika. Förskolepersonalen är inte skyldig att ge tillfällig medicin till ditt barn.

Hur länge feberfri innan skola?

Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.

Vem har till uppgift att bestämma om en hälso och Sjukvårdsåtgärd ska vara egenvård?

Den behandlande legitimerade yrkesutövaren ska, inom sitt ansvarsområde, bedöma om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Det är alltså hälso- och sjuk- vården som bestämmer vilken åtgärd som kan utföras som egenvård i varje enskilt fall.