:

Får man göra vänstersväng?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Får man göra vänstersväng?
  2. När får man inte göra en vänstersväng?
  3. Vilken är den största risken vid sväng till höger i en korsning?
  4. Vad är landsvägskörning?
  5. Hur fort får man köra i stadstrafik?

Får man göra vänstersväng?

Du får endast svänga vänster om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för bakomvarande trafik och utan fara eller hinder för mötande trafik. Tänk på att du har väjningsplikt mot mötande trafik vid vänstersväng.

När får man inte göra en vänstersväng?

Om du utgör fara eller onödigt hinder för mötande eller bakomvarande fordon får du inte genomföra vänstersvängen. Om det är för mycket mötande eller bakomvarande trafik finns det andra alternativ: Sväng höger, om möjligt, istället för den planerade vänstersvängen.

Vilken är den största risken vid sväng till höger i en korsning?

I statstrafik kan en cykel eller gående dyka upp från ingenstans så titta både innan tecken till höger och sen noggrant innan du svänger för de är då största risken finns.

Vad är landsvägskörning?

Det blir även svårare att upptäcka fasta föremål som kan ligga med vägkanten. Tänk också på att säkerhetsmarginalen mellan framförvarande fordon ska under landsvägskörning hållas längre än vid stadskörning. Det finns flera sätta att kontrollera detta på. Dels genom att utgå från tresekundersregeln.

Hur fort får man köra i stadstrafik?

Hastighet. Inom tätbebyggt område är de flesta gator begränsade till 40 km/t vilket kanske kan kännas som en låg hastighet. Men även i låga hastigheter blir skadorna ofta allvarliga när en bil kör på en oskyddad trafikant. De flesta oskyddade trafikanter som blir påkörda av en bil i 50km/t dör av sina skador.