:

Vad betyder P på induktionshäll?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder P på induktionshäll?
  2. Hur startar man en induktionsspis?
  3. Varför startar inte spisen?
  4. Hur installera Bänkfläkt?
  5. Vad betyder P på en spis?

Vad betyder P på induktionshäll?

Power booster. Power booster-funktionen ger enskilda tillagningszoner extra effekt, perfekt för att koka vatten eller för att snabbt värma annan vätska.

Hur startar man en induktionsspis?

Tryck på Av/på-reglaget för värmezonen (en indikator börjar blinka och visar ditt val). Justera värmen genom att trycka på värmereglaget. Om du inte väljer en värmein- ställning inom 1 minut stängs induktionshällen automatiskt av. För att starta den igen börjar du om från steg 1.

Varför startar inte spisen?

Om spisen inte startar, kontrollera den första strömkällan. Kontrollera säkringar genom att mäta på mätartavlan (även om spisen är delvis utan el), kontrollera även eluttag och nätsladd. Vänligen kontrollera också kopplingsdosan på spisen.

Hur installera Bänkfläkt?

En bänkfläkt installation går till så att den byggs in bakom spishällen och i bänkskivan, istället för hängas upp från taket eller väggen. En bänkfläkt kan fungera på lite olika sätt, men vanligast är att de använder recirkulation som en kolfilterfläkt.

Vad betyder P på en spis?

Matlagningen pausas helt med ett enkelt tryck.