:

Kan man resa till Syrien nu?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man resa till Syrien nu?
  2. Hur är det i Syrien?
  3. Hur mycket kostar en resa till Syrien?
  4. Hur reser man till Syrien?
  5. Hur flyger man till Syrien?

Kan man resa till Syrien nu?

Syrien - avrådan Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet sedan tidigare från alla resor till Syrien. Utländska beskickningars rörelsefrihet i Syrien är kringskuren och begränsningar gäller för svenska ambassadens möjlighet att bistå svenskar vid en krissituation.

Hur är det i Syrien?

Så gott som alla syrier påverkas av kriget i sin vardag. Förutom det dagliga hotet om våld och död har ekonomin raserats i stort och många har fått svårt att klara sin försörjning. Det gäller särskilt de flera miljoner som befinner sig på flykt inom landet. Besök Landguiden och läs mer om Syrien.

Hur mycket kostar en resa till Syrien?

Hur reser man till Syrien?

Hur flyger man till Syrien?