:

Hur byter man rör i rör?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur byter man rör i rör?
 2. Hur gör man ett stambyte?
 3. Hur ofta behövs relining?
 4. Vad byts vid stambyte?
 5. Vad kostar ett stambyte per lägenhet?

Hur byter man rör i rör?

 1. 1.Skruva fast skåpet. Bestäm vilka hål för PEX-rör.
 2. Förbered för väggenomföring. Montera.
 3. Förbered för PEX röranslutning. Skruva fast.
 4. Klamra PEX-rör. Klamra PEX-rören i mjuka böjar.
 5. Montera tappvattenfördelarna i skåp, anslut.
 6. PEX-rören och ingående varm/kallt vatten.

Hur gör man ett stambyte?

Traditionella stambyten utförs, som namnet antyder, på det traditionella sättet: man tar bort det som är i vägen för stammarna, byter stammarna och återställer sedan de rum och ytor där stammarna har bytts. Processen är både bullrig, dammig, dyr och tidskrävande (det kan ta upp till tio veckor per lägenhet).

Hur ofta behövs relining?

Fördelar med relining av rör 20 år. Prov som utförts visar på en livslängd på 50 år, men man bör kanske idag räkna med ca. 30-40, kanske 50 år.

Vad byts vid stambyte?

Ett stambyte betyder att rör och ledningar byts ut. Anledningen är först och främst att minimera risken för vattenskador. I och med att stammarna har begränsad livslängd behöver man byta ut dem i rätt tid. Det kan annars leda till problem med kostsamma vattenskador.

Vad kostar ett stambyte per lägenhet?

Riktvärdet för vad ett stambyte kostar ligger på mellan 2 000 kr per lägenhet och då ingår badrumsrenovering. Ett stambyte är i regel det mest omfattande underhållsprojektet som genomförs i en fastighet och en stor investering. Ett väl genomfört stambyte håller dock i 50–60 år.