:

Hur blir man stenograf?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur blir man stenograf?
  2. Hur lär man sig stenografi?
  3. Hur ser stenografi ut?
  4. Vad betyder Stenogram?
  5. Varför uppfanns stenografi?

Hur blir man stenograf?

Utbildning. De som anställer Stenografer är ofta rättsväsendet, som vill att du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens i språk eller i samhällsvetenskapliga ämnen. För att bli stenograf gör man ofta språkprov för att visa att man har kunskaper inom både det talade och skrivna språket.

Hur lär man sig stenografi?

Stenografi tränas bäst genom att läsa och skriva mycket. Detta kommer att upplevas jobbigt den första tiden, eftersom du måste "lära dig att läsa" på nytt. Det kan kännas lite som att vara fyraåring på nytt. Det blir dock snabbt bättre.

Hur ser stenografi ut?

Vi visar hur skriften är uppbyggd och ger exempel på tecken och förkortningar. Några övningsuppgifter ingår också. Meningen är att du skall börja förstå stenografin och kunna skriva några ord själv! Varje bokstav i alfabetet har ett eget stenografiskt tecken.

Vad betyder Stenogram?

Stenografi – från grekiskans stenos (trång) och grafein (skriva), alltså ihopträngd skrift eller kompakt skrift – är en skrivmetod för att kunna anteckna med hög hastighet.

Varför uppfanns stenografi?

Stenografer anlitades under antiken regelbundet för att uppteckna tal och domstolsförhandlingar. De första tal som veterligen stenograferades uppges vara Cato den yngres tal i senaten mot Catilina (år 63 f. Kr).