:

Vad betyder minnesmärke?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder minnesmärke?
 2. Vad betyder ordet monument?
 3. Vad betyder frigjord?
 4. Vad är ett hån?
 5. Vad betyder ett ämne?
 6. Har en lagun?
 7. Vad betyder yppat?
 8. Vad är illvillig?
 9. Vad är ha för ämne?
 10. Har lagun i mitten?
 11. Vad betyder väldig?

Vad betyder minnesmärke?

Ett minnesmärke, eller ett monument, är en offentlig skulptur, annat konstverk eller byggnad, vars syfte är med en materiell manifestation erinra om en eller flera personer eller en historisk händelse.

Vad betyder ordet monument?

monument, 1613 = nyhögtyska, av latin monumentum, minnesmärke, till monēre, erinra, uppmana (se mana).

Vad betyder frigjord?

Fornsvenskt namn med betydelsen berömd i strid.

Vad är ett hån?

hån i ordbok från 1870 Betydelse: Lågsinnadt och ondskefullt uttryck af bittert särande förakt för en person.

Vad betyder ett ämne?

Två typer av materia utgör samma ämne ifall de har identiska kemiska egenskaper i likadana miljöer (tryck, temperatur, aggregationstillstånd osv). Med en sådan definition är grafit och diamant två olika ämnen. De har olika kemiska egenskaper.

Har en lagun?

En lagun (av italienska och spanska laguna, av latinets "lämna, fördjupning") är geologiskt en genom smala landremsor från havet avstängd och vanligen grund del av havet. Det finns två huvudtyper: Vid korallöar förekommer ofta grunda vatten omgivna av ringrev eller atoller.

Vad betyder yppat?

en hemlighet, yppas, uppkomma, framställa sig, om tillfälle, svårighet o. d.; numera knappast br. även aktivt: yppa (tillfälle att), låta uppkomma, ännu t. ex. Dalin 1853 (om äldre svenska betydelse se för övrigt nedan), fornsvenska.

Vad är illvillig?

Betydelse: Som vill andra illa.

Vad är ha för ämne?

Ättiksyra är ett rent ämne.

Har lagun i mitten?

En atoll (malajiska: atolu, 'korallö', 'korallrev') är en ringformig ö (eller flera öar i ring) av korall som omger en lagun. Atoller förekommer främst i tropiska hav.

Vad betyder väldig?

väldig i ordbok från 1870 Betydelse: Ganska stark. Betydelse: Ganska stor, ansenlig, betydande, med flera.