:

Vad kallas den Konstperiod då Leonardo da Vinci målade?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad kallas den Konstperiod då Leonardo da Vinci målade?
  2. Vem har målat den sista måltiden?
  3. Vad säger man vid nattvarden?
  4. Hur mycket kostar nattvarden?
  5. Vad säger prästen under nattvard?

Vad kallas den Konstperiod då Leonardo da Vinci målade?

Renaissance Italian RenaissanceHigh Renaissance Leonardo da Vinci/Periods

Vem har målat den sista måltiden?

Leonardo da VinciThe Last Supper / Artist

Vad säger man vid nattvarden?

Jesus överlämnade brödet med orden "detta är min kropp" och vinbägaren med orden "detta är mitt blod". Därmed blev brödet och vinet de jordiska ting som för framtiden skulle förmedla Kristi närvaro bland människorna...

Hur mycket kostar nattvarden?

År 1999 restaurerades Nattvarden till en kostnad av 40 miljoner kronor.

Vad säger prästen under nattvard?

Jesus överlämnade brödet med orden "detta är min kropp" och vinbägaren med orden "detta är mitt blod". Därmed blev brödet och vinet de jordiska ting som för framtiden skulle förmedla Kristi närvaro bland människorna...