:

Vad bryter man i Kiruna?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad bryter man i Kiruna?
  2. Vad bryts i Malmberget?
  3. Vilka metaller utvinns i Malmberget?
  4. Vilka är våra vanligaste järnmalmer?
  5. Hur många har dött i LKAB?

Vad bryter man i Kiruna?

Malmkroppen i Kirunagruvan är en lutande skiva av magnetit som är ungefär 80 meter bred, fyra kilometer lång och sträcker sig minst två kilometer ner i marken. LKAB bryter järnmalm såväl ovan som under jord, i dagbrotts- och underjordsgruvor.

Vad bryts i Malmberget?

I Malmberget bryts magnetit och hematit medan det i Kiruna är magnetit. Andra ställen där brytning sker är Dannemora, Grängesberg och Idkerberget. Även om antalet gruvor har minskat sedan 70-talet är Sverige fortfarande en av Europas största producenter av järnmalm.

Vilka metaller utvinns i Malmberget?

Gruvor i Sverige

GruvaLänMineral
AitikNorr-bottenGuld, koppar, silver
MalmbergetNorr-bottenJärn
KiirunavaaraNorr-bottenJärn
LeveäniemiNorr-bottenJärn

Vilka är våra vanligaste järnmalmer?

De vanligaste malmtyperna som bryts i Sverige är Magnetit och Hematit. För att framställa järn används som råvara järnmalm, men även skrot kan användas.

Hur många har dött i LKAB?

Lika så LKAB:s egen utredning samt polisens. Statistik från Arbetsmiljöverket visar att av de 115 personer som omkom i arbetsplatsolyckor var 15 av dessa fallolyckor vilket gör det till den näst vanligaste typen av olyckor.