:

Kan barn ha schizofreni?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan barn ha schizofreni?
  2. Finns det en ärftlighet i att drabbas av schizofreni?
  3. Vem drabbas mest av schizofreni?
  4. Hur visar sig schizofreni?
  5. Hur bemöter man någon med respekt?
  6. Vad är behandling av schizofreni?
  7. Har man en fastställd schizofrenidiagnos rekommenderas medicinering?
  8. Vad är hallucination vid schizofreni?

Kan barn ha schizofreni?

I barndomen är psykossjukdomar extremt sällsynta. Psykos som förekommer i barndomen inkluderar schizofreni, psykotisk depression och bipolär sjukdom, psykotiska tillstånd som orsakas av rusmedelsanvändning samt korta övergående psykoser. Om ert barn har psykotiska symtom, kontakta hälsostationen eller skolhälsovården.

Finns det en ärftlighet i att drabbas av schizofreni?

Varför vissa personer insjuknar i schizofreni är fortfarande oklart. Man vet dock att den största riskfaktorn är ärftlighet. Forskning visar att flera gener bidrar till att öka risken för att insjukna i schizofreni. Förutom generna påverkas risken att insjukna i sjukdomen av olika miljöfaktorer.

Vem drabbas mest av schizofreni?

Förekomst. Schizofreni är något vanligare hos män än hos kvinnor, och hos dem bryter den ut några år tidigare (vid knappa 30 års ålder). Sjukdomen kan dock börja vid vilken ålder som helst. Cirka en procent av alla människor insjuknar i schizofreni under sitt liv.

Hur visar sig schizofreni?

Schizofreni är en psykisk störning som yttrar sig bland annat som vanföreställningar, hallucinationer, osammanhängande tal, initiativlöshet och socialt tillbakadragande. Symtomen hos de insjuknade är mycket varierande. Som behandling används psykosläkemedel långvarigt och olika psykosociala terapier.

Hur bemöter man någon med respekt?

Visa att du ser att personens tankar och känslor är rimliga utifrån rådande fakta och omständigheter. Agera som att personens beteende är fullt förståeligt. Se till att du inte reagerar negativt vad personen än säger. Fokusera på att visa personen att du respekterar och bryr dig om hens välbefinnande.

Vad är behandling av schizofreni?

Behandlingen utgörs av antipsykotiska läkemedel som (enligt Socialstyrelsen) är hörnstenen i behandling av Schizofreni men de flesta patienter behöver också betydligt stöd och tilläggsbehandling, till exempel terapi och samtal för att få vardagen att fungera i denna fas av sjukdomen.

Har man en fastställd schizofrenidiagnos rekommenderas medicinering?

Lennart Lundin förklarar att de flesta behandlare av schizofreni är ense om att har man en fastställd schizofrenidiagnos rekommenderas medicinering under mycket lång tid. – Har man haft ett första insjuknande, slutat med medicin och fått ett återfall efter det, är rådet livslång medicinering.

Vad är hallucination vid schizofreni?

Att höra röster eller andra ljud är en form av hallucination som är vanlig vid schizofreni. En annan vanlig upplevelse är att vara utsatt för strålning eller något annat skadligt. Du kan också tänka att du har kontakt med döda personer, eller med en högre makt.